SUKKERSØT LIGNING: Den danske europaparlamentarikeren Bendt Bendtsen tok TV 2 med på konditori for å få frem hva han mener om Norges forhold til EU. (Foto: MARTIN BERG ISAKSEN, TV 2)
SUKKERSØT LIGNING: Den danske europaparlamentarikeren Bendt Bendtsen tok TV 2 med på konditori for å få frem hva han mener om Norges forhold til EU. (Foto: MARTIN BERG ISAKSEN, TV 2)

Norge trues med heftig EU-straff

Stoltenberg & co. får kraftig refs fra toppene i Brussel.

For første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 truer EU med å straffe Norge for ikke å følge opp forpliktelsene i avtalen.

– Det er mange i Brussel som er lei av at Norge synes å tro at europa-samarbeidet er et smørbrødbord der man bare kan plukke det man vil ha, sier den svenske europaparlamentarikeren Christofer Fjellner fra den kristendemokratiske europeiske partigruppen EPP, som er den største partigruppen i Europaparlamentet.

Dét er også konklusjonen i EUs evaluering av Norge. TV 2 har sett et utkast av rapporten som kommer senere i vår. Rapporten er en detaljert gjennomgang av hvordan EU ser på EØS-avtalen og forholdet med Norge.

Sterk kritikk på flere punkter

Her får norske myndigheter sterk kritikk på flere punkter:

••• Særlig misliker EU sterkt at Norge nå avviser flere direktiver fra Brussel. Den norske regjeringen har for eksempel varslet at de vil nekte å innføre EUs postdirektiv om konkurranse på brevpost under 50 gram.

FAKTA: Norge og EU

• EU er Norges største handelspartner. Om lag 80 prosent av norsk eksport går til EU, mens om lag 60 prosent av varer importert til Norge kommer fra EU.

• EØS-avtalen er Norges hovedtilknytning til EU. EØS står for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Avtalen ble fremforhandlet mellom 1989 og 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994.

• EØS gir Norge tilgang til EUs indre marked. Avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettighetene og pliktene som andre EU-land når det gjelder handel, samt rett til arbeid og å studere og bo i andre EU-land. Til gjengjeld må vi ta inn alle EØS-relevante EU-direktiver og -forordninger inn i norsk lovgivning.

• EØS-avtalen omfatter et bredt spekter av politikkområder. Det som faller utenfor er EUs handelspolitikk, bistandspolitikk, tollunion, felles landbrukspolitikk, felles fiskeripolitikk, felles utenrikspolitikk og felles justispolitikk. Husk likevel at handel med fisk og landbruksvarer er regulert i egne bestemmelser i EØS-avtalen. Norge samarbeider med EU på justisområdet gjennom Schengen-avtalen.

••• Dessuten mener EU at Norge trenerer gjennomføringen av nesten 500 direktiver – som skulle vært norsk lov for lengst.

••• På toppen av det hele bestemte den norske regjeringen å øke tollsatsene for ost og kjøtt fra nyttår, noe som skapte sterke reaksjoner i EU, en organisasjon som skyr handelsproteksjonisme som pesten.

– Dere vil spise kremen fra kaken, og kaste bunnen. Norge skummer bare fløten, men nekter å forholde seg til hele realiteten. Det er ren norsk egoisme, sier den danske europaparlamentarikeren Bendt Bendtsen.

– Norge er et lite barn

Han er grundig lei av det han kaller «norsk arroganse» i forholdet med EU.

– Når Norge ikke implementerer direktiver som gjelder EUs indre marked, betyr det at vi ikke har konkurranse på like vilkår. Det er et stort problem. Norge er helt klart på vei ut av det europeiske samarbeidet når de oppfører seg på denne måten, sier Bendtsen, som sier det er slutt på at han skal kjempe Norges sak i Europaparlamentet.

LES OGSÅ: Danskene lover «ballade» etter norsk tolløkning

Det er det også for svenske Christofer Fjellner.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg forsvarte Norge da EU for noen år siden hindret eksport av norsk laks til Europa. Derfor blir jeg så skuffet når Norge oppfører seg slik. Man behandler ikke venner på denne måten, sier han.

Nederlandske Esther de Lange sammenligner Norge med «et lite barn».

– Et barn som ser en tallerken med mat og bare spiser hva det liker.

Se hele innslaget fra vårt team av reportere her (artikkelen fortsetter):

Truer med straff

Også EUs utenrikstjeneste og Europakommisjonen, som har det formelle ansvaret for forholdet til Norge gjennom EØS-avtalen, bekrefter en økende misnøye over Norge i unionen.

– Denne utviklingen bekymrer oss. Vi liker etterslepet (av direktiver, journ. anm) dårlig, og dette er en sak vi forsøker å hanskes med nå, sier Maja Kocijancic, som er talskvinne for EUs høyrepresentant for utenrikssaker, Catherine Ashton fra Storbritannia.

Hun bekrefter at EU ser på muligheter for sanksjoner, innenfor EØS-avtalens rammer. I rapporten åpner EU – for første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 – for å innføre straffetiltak mot Norge:

AVFEIER KRITIKKEN: Jens Stoltenberg. (Foto: Berit Roald, NTB Scanpix)
AVFEIER KRITIKKEN: Jens Stoltenberg. (Foto: Berit Roald, NTB Scanpix)

– Dette er første gang EU på alvor truer med å stenge Norge ut fra visse deler av det indre markedet. Det bør være et skremmende signal for Norge. Jeg tror nordmenn er klare over hvor viktig det indre markedet er for dem, sier Christofer Fjellner.

EU skremmer ikke Jens

Statsminister Jens Stoltenberg avfeier kritikken fra Brussel.

– Det samlede bildet er at Norge er blant landene som er best til å gjennomføre EØS-rettsakter i egen rett. Tilbakemeldingen jeg får er at vi har et godt forhold til EU, sier Stoltenberg til TV 2.

Stoltenberg mener det er uproblematisk at EU nå truer med å straffe Norge.

– At det er uenighet om enkeltdirektiver, er ikke noe nytt, mener han.

– Stoltenberg, leder du et egoistisk land?

– Det er ikke det bildet som EUs ledere formidler når jeg møter dem.