Oslofjordtunnelen er en sju kilometer lang tunnel 134 meter under havet. Tunnelen går mellom Frogn og Hurum, og gir veiforbindelse under Oslofjorden som gjør at bilister ikke trenger å kjøre gjennom Oslo.

Da den ble vedtatt bygget i 1996 var beskjeden til bilistene at de skulle bidra med 705 millioner kroner i bompenger. Men siden den ble åpnet i 2000 har de betalt det dobbelte.

I tillegg til bompengeavgiften er tunnelen ofte stengt. Faktisk hele 300 ganger i året og 270 av disse er uplanlagte stengninger, og veivesenet tilbyr en egen sms-varslingstjeneste for å hindre at bilister gjør bomturer.

Se hva bilistene TV 2 møtte på mener om bompengene:

– Man lurer bilistene fordi man later som at beløpet man skal betale er mye mindre enn det det i realiteten er, sier andre nestleder i Stortingets transportkomité Bård Hoksrud fra Frp til TV 2.

Senterpartiets Geir Pollestad reagerer på at Hoksrud kaller dette lureri:

– Han driver et stort politisk spill. Han vet like godt som meg at da Frp var med og behandlet denne saken i 1996, så skulle innkrevningskostnader komme i tillegg. Og han vet at vi nå har endret praksis på dette, slik at det nå er klarhet i hvilke finansierings- og innkrevningskostnader som kommer i tillegg, sier Geir Pollestad som er, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Årsaken til doblingen er at innkrevningen av bompenger har kostet mer en forventet. I tillegg er prosjektets rentekostnader også en del av bompengeavgiften.

– Halvparten av pengene har «blitt borte», og har gått til andre ting enn flere meter vei. Derfor skjønner jeg at bilistene er frustrerte, sier Hoksrud.

BOMPENGER: Innsparingene kan komme bilistene til gode ved kortere nedbetalingstid, eller lavere bompengesatser. (Foto: Gorm Røseth / TV 2)