Et velfungerende barnehus, med kvalifiserte medarbeidere og et politi som prioriterer etterforskning av familievold og seksuelle overgrep mot barn er ikke nok.

Politimester Ole B. Sæverud i Troms ber legene ta et større ansvar for å avsløre slik kriminalitet.

LES OGSÅ: Mann dømt til seks års fengsel for voldtekt av femåring

Fastlegene svikter

– Vi får fortsatt veldig få anmeldelser fra fastlegene, som åpenbart må se en del slike hendelser, men som likevel lar være å melde og som åpenbart ikke forstår konsekvensene, sier Sæverud til TV2.

– Så det er noen som svikter?

– Det er mange som svikter, sier politimesteren og erkjenner at heller ikke politiet er gode nok.

I Troms vil politiet være best i landet på å forstå, dokumentere og bekjempe slik vold. Slik skal de få til det:

Et krevende oppdrag

Det er et krevende oppdrag for politiet, som ofte møter tause ofre og like tause vitner.

– Det er sterke bånd, det er familie, det er lojalitet og dette å forklare seg i en sak som kan gjøre at en av dine nærmeste blir utsatt for straff. Det kan være – og er – svært vanskelig, forteller familievoldskoordinator Lise Folkestad i Troms politidistrikt.

Line Fabæk har vært med på å utvikle Tromsø-politiets spesialinstruks for avhør av barn involvert i overgrepssaker.

– Her er alt som dommeravhørskoordinatoren skal gjøre, og ved hjelp av instruksen har vi fått ned saksbehandlingstiden og langt bedre rutiner, forteller hun.

LES OGSÅ: Seks års fengsel for voldtekt og overgrep

Raskere, og bedre rutiner

– Nå er den ingen saker som glipper, eller som vi ikke vet om. Alt er systematisert.

Også det gode samarbeidet mellom politiet og Barnehuset bidrar til at Tromsø blir brukt som et forbilde innenfor etterforskning av familievold og seksuelle overgrep mot barn. Ifølge Line Fabæk handler det også om lederskap, prioritering, og en motivert stab.

– Jeg tror det er mye det som driver oss som å se hva voksne folk faktisk får seg til å gjøre mot barn, sier hun.

LES OGSÅ: Nordmann dømt for overgrep i Gambia

Vil bli bedre

I Tromsø har politiet gransket seg selv for å bli bedre.

– Men det finnes ei grense for hva vi kan få til, sier politimester Sæverud. Han tror helsearbeidere i mange tilfeller kunne lykkes, der politiet må gi tapt i arbeidet med å hjelpe ofrene.

– En av manglene vi har sett i forhold til Barnehus knytter seg til medisinsk personell. Hadde vi kunne screenet de ungene medisinsk i større grad, så kunne de kanskje fått hjelp, selv om de ikke fortalte noe til oss, sier Ole B. Sæverud.