For drøyt 2000 år siden skal Jesus, Guds sønn, ha blitt født i landsbyen Betlehem. Det er denne fødselen som danner grunnlaget for den kristne julefeiringen.

Ifølge legenden skal en stjerne ha vist vei for langveisfarende. Dette kan være feil, mener astronomen David Hughes.

LES OGSÅ: Snakk om «rom-service»

Ledet til Jerusalem

Ifølge Matteusevangeliet skal en stjerne ha ledet vise menn fra Østen til området: «Vi har sett stjernen hans gå opp», skal de ifølge evangeliet ha uttrykt. Trolig tok de vise mennene feil.

Professor David Hughes ved Universitetet i Sheffield har studert fenomenet Betlehemsstjernen i flere år, og mener at mest sannsynlig så de tre noe helt annet.

LES OGSÅ: I dag kvitra Paven for fyrste gong!

Spurte seg fram

Astronomen mener de vise mennene trolig kom fra datidens Babylon. Alt som var svært sjeldent ble sett på som et tegn, mener Hughes ifølge BBC. Og et kraftig lysende objekt som dukker opp på himmelen, må ha blitt sett på som spesielt.

Lyset de så på himmelen, den såkalte Betlehemsstjernen, skal først ha ledet dem til Jerusalem. Etter å ha spurt seg fore skal de ha blitt sendt i retning Betlehem, og da skal de ha sett noe på nytt.

LES OGSÅ: Asteroide passerer jorden onsdag den 12.12.12

Planeter på linje

Astronomens beste forklaring på dette er et fenomen som inntreffer svært sjelden, at planetene Jupiter og Saturn blir synlige på en rett linje fra jorden. En sjelden gang skjer dette tre ganger innen kort tid. Begge planetene er ofte synlige fra jorden, og når de sammenfaller slik sees de som et mer lyssterkt objekt på himmelen.

– Et slikt tredobbelt sammenfall skjer bare omtrent hvert 900 år, sier Tim O'Brien ved Jodrell Bank-observatoriet til BBC.

SE OGSÅ: Slik har du aldri sett jorden før

Komet og stjernefødsel

Det er også andre teorier om hva som kan ha ført de tre vise menn ut på ørkenvandringen. Blant annet mener enkelte at en komet som passerte jorden fem år før vår tidsregning, kan ha blitt sett omtrent som en stjerne.

Astronomer på tiden Jesus skal ha blitt født nedtegnet også at en stjerne skal ha blitt observert for første gang, rundt fire år før vår tidsregning. Stjernen skal imidlertid ha vært så lyssvak at den ikke ble oppdaget i Vesten før 1800 år senere.

Siste ord om hva de tre vise menn egentlig så, er neppe sagt. Men skal man tro «Julekveldsvise» av Alf Prøysen, ser du julestjernen over huset «der a Jordmor-Matja bor».