I et brev til den svenske regjeringen retter miljøkommissær Janez Potocnik kraftig kritikk mot den svenske ulvepolitikken og planen om å åpne for ulvejakt.

Den svenske planen har ifølge EUs miljøkommissær blitt utarbeidet i all hast, uten at alle relevante instanser har fått mulighet til å si sitt. Potocnik hevder den heller ikke bygger på vitenskapelige data.

Les også: Sju av ti sier nei til fri jakt på ulv

Vil redusere innavl

Men etter alt å dømme åpner svenske myndigheter om kort tid for såkalt selektiv ulvejakt.

Hensikten er å redusere innavlen i den svenske ulvestammen. Men også Verdens naturfond WWF er svært kritisk og redd stammens framtid settes i fare.

Les også: Derfor står den norske ulven i fare for å dø ut

Det svenske Naturvårdsverket viser til en fersk forskningsrapport, der det heter at det er mulig å målrette jakten mot ulvene som bærer sterkest preg av innavl.

Les også: Ulveflokk drepte svensk dyrepasser

Omstridt

Rapporten kan utløse ny og hard diskusjon i Sverige, der ulvejakt er et svært omstridt tema.

Antallet ulv i Sverige og tilgrensende områder i Norge beregnes i dag til vel 300. De fleste fagfolk mener tallet bør komme opp i minst 500, mens det svenske jegerforbundet ikke vil ha flere enn 150. Regjeringen har gått inn for rundt 180.

Les også: Russisk bestemor vant over ulven

(©NTB)