STANSET AV SPANERE: Her blir de to mennene stanset av spanere fra Tollvesenet på Gardermoen. De er på vei til Tyrkia med penger som skal fraktes inn i Syria. (Foto: TV 2)
STANSET AV SPANERE: Her blir de to mennene stanset av spanere fra Tollvesenet på Gardermoen. De er på vei til Tyrkia med penger som skal fraktes inn i Syria. (Foto: TV 2)

Slik frakter norske kurerer penger til Al-Qaida-gruppe

PST mener det foregår en åpenlys pengeinnsamling til al-Qaida i Norge. TV 2 fulgte praksisen på nært hold – med skjult kamera.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er ikke dagens lovverk godt nok til å stanse kontanter som går til terrornettverk.

Ble stanset av spanere

TV 2 kan nå avsløre hvordan pengeutførselen foregår i praksis ved å følge to kurererne med skjult kamera på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Oppdraget deres var å levere en stor sum penger til en mellommann i Tyrkia. Ifølge TV 2s kilder går pengene videre til en al-Qaida-gruppering i Syria.

Rett før taxfreebutikken ble mennene tatt av spanere fra tollmyndighetene. På bakrommet ble de forhørt om den store pengesummen de hadde med seg.

Men etter kort tid fikk begge gå fri. Årsaken var at pengene de hadde på seg, var samlet inn i regi av humanitært arbeid.

Ifølge PST sendes et sekssifret beløp til al-Qaida-grupperinger i Syria hver uke. Pengene samles i hovedsak inn på Grønland i Oslo.

LES OGSÅ: Bøssebærere i Oslo: – Samler inn penger til norske islamister

– Vanskelig å vite hva pengene går til

Nå slår sikkerhetstjenesten alarm om den åpenlyse innsamlingen.

SLÅR ALARM: PSTs analysesjef, Jon Fitje, ber om strengere lovverk for utføring av penger fra Norge. (Foto: TV 2)
SLÅR ALARM: PSTs analysesjef, Jon Fitje, ber om strengere lovverk for utføring av penger fra Norge. (Foto: TV 2)

– Jeg skjønner godt at folk vil samle inn og gi penger til sivilbefolkningen som lider i Syria. Men det vi er bekymret for er at det her foregår pengeinnsamling fra personer som har kontakter med utlandet og som ønsker å finansiere terrorgrupper, sier analysesjef i PST, Jon Fitje til TV 2.

Fitje sier at pengeinnsamlingen kan foregå på flere måter, men at det er vanskelig å vite hvem som står bak og hva pengene går til.

– Det kan skje på ulike måter. I den senere tid har det vært fokus på pengeinnsamling. Både selve innsamlingen og utførselen er uregulert og det er veldig vanskelig å vite både hvem som samler inn pengene og hva det går til, sier Fitje.

– Hvorfor blir ikke dette stanset?

– Situasjonen i dag er slik at en kan føre ut penger uten å oppgi hva pengene skal gå til.

LES OGSÅ: Norske islamister sender 150.000 kr i uka til Syria

– Utførselen er lovlig virksomhet

Ifølge PSTs analysesjef har sikkerhetstjenesten grunn til å tro at pengene går til terrorgrupperinger i utlandet.

– Vi har grunn til å tro at det er personer i Norge med tilknytning til terrorgrupper i utlandet og vi har grunn til å tro at de har samlet inn penger.

– Hva må til for at disse menneskene blir stanset?

HOLDER KONTROLL: Innsamlingskontoret holder kontrollen med de som driver pengeinnsamling i Norge. Men det er kun de som selv melder seg, som blir kontrollert. Børre Hagen er leder av Innsamlingskontrollen. (Foto: TV 2)
HOLDER KONTROLL: Innsamlingskontoret holder kontrollen med de som driver pengeinnsamling i Norge. Men det er kun de som selv melder seg, som blir kontrollert. Børre Hagen er leder av Innsamlingskontrollen. (Foto: TV 2)

– Per i dag er det veldig vanskelig å stanse dem. Pengeinnsamlingen og utførselen er lovlig virksomhet. Her må det nok en endring til, enten lovmessig eller forskriftsmessig. En må få til en regulering og kontroll som gjør at en har grunnlag for å stoppe det, sier analysesjefen i PST til TV 2.

Pengene kom fram til Syria

Midt i Oslo sentrum ligger kontoret som sjekker pengeinnsamlere, Innsamlingskontrollen.

Det blir drevet av en sekretær på halvtid og en advokat på timesbasis, men kontoret kontrollerer kun organisasjoner som frivillig har meldt seg inn i det såkalte Innsamlingsregisteret.

– De som er med i Innsamlingsregisteret har vi god kontroll over. De som ikke er med vet vi ingenting om, sier leder av Innsamlingskontrollen, Børre Hagen.

Derfor går det ukentlig store kontantbeløp ut av Norge.

REISTE TIL TYRKIA: Her er de to kurerene ved gaten klare for å gå om bord i flyet til Istanbul. (Foto: TV 2)
REISTE TIL TYRKIA: Her er de to kurerene ved gaten klare for å gå om bord i flyet til Istanbul. (Foto: TV 2)

Alt kurerene trenger å gjøre er å opplyse tollmyndighetene om hvor mye penger de tar med.

Alle beløp over 25.000 kroner må deklareres, men det finnes ikke noe øverste tak på pengesum, og det er tillatt å ta med så mye penger man vil og hvor ofte man vil i løpet av et år.

De to kurerene som TV 2 har fulgt har gjennomført flere reiser til Tyrkia dette året. Pengesummene deres er oppført i det nasjonale valutaregisteret. Men der står det ikke hvem som er mottaker av pengene.

Etter å ha kjøpt norsk laks og spist en god middag gikk de to mennene som TV 2 fulgte gjennom passkontrollen.

Pengene fra den norske innsamlingen fikk de ifølge TV 2s kilder levert til sin tyrkiske mellommann, som så reiste videre til Syria.

LES OGSÅ: Norske islamister sender 150.000 kr i uka til Syria