Etter 15 år i Norge ble søskenparet Abbas og Fozia Butt utvist fra landet.

Søskenparet bragte saken inn for Den europeiske menneske-rettighetsdomstolen (EMD), og nå er resultatet klart. Domstolen sier at en utkastelse vil være i strid med menneskerettighetene.

Saken har gått i det norske rettssystemet i elleve år, og Abbas og Fozia har blant annet sittet 15 måneder i kirkeasyl. Søsknene vil nå også få erstatning.

Glemte å fornye oppholdstillatelsen

De to søsknene har bodd i Norge nesten hele sitt liv. De kom til Norge fra Pakistan med sin mor på 1980-tallet da søsknene var tre og fire år gamle.

Årsaken til at norske myndigheter ville kaste dem ut av landet, var at deres avdøde mor i sin tid glemte å fornye oppholdstillatelsen deres da hun tok med seg barna til Pakistan en periode på 90-tallet.

Etter mange runder i rettsapparatet ble de to endelig utvist fra Norge i 2009. 1. april 2009 søkte de tilflukt i Holmlia kirke. Her bodde de på et rom på åtte kvadratmeter.

I juni 2010 fikk søsknene beskjed om at Utlendingsnemnda hadde utsatt beslutningen om å sende dem ut av Norge, og de kunne forlate kirkeasylet.

– Det har vært helt forferdelig. Det er liv i oss, men vi lever ikke, sa Abbas da TV 2 traff søsknene30. juni 2010.

Se reportasje (reporter: Ronny Oksvold)

Enstemmig kjennelse

Tirsdag falt kjennelsen i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen finner enstemmig at en utvisning vil innebære brudd på artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen.

Søskenparet har tilbrakt hele sin barndom og ungdom i Norge, bortsett fra tre og et halvt år da de gikk på skole i Pakistan. De har fått medhold to ganger i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett høsten 2008 på punktet om tilbakekallelse av bosetningstillatelsen.