MØTES I RETTEN: Førsteadvokat i Økokrim Morten Eriksen (t.v.) og Transoceans forsvarer Erling O. Lyngtveit  (Foto: TV 2)
MØTES I RETTEN: Førsteadvokat i Økokrim Morten Eriksen (t.v.) og Transoceans forsvarer Erling O. Lyngtveit (Foto: TV 2)

Maraton-sak for retten onsdag

Onsdag starter tidenes største norske skattesak. Dersom Økokrim får medhold, må et av verdens største riggselskap, Transocean, etterbetale flere milliarder kroner i skatt til norske myndigheter.

Økokrim brukte syv år på å ta ut tiltale i Transocean-saken. Onsdag starter saken som skal pågå frem til september i tingretten.

– Det dreier seg om skattemessige- og regnskapsmessige disposisjoner i forbindelse med flytting av tolv rigger fra Norge til Cayman Islands, sier førsteadvokat i Økokrim, Morten Eriksen til TV 2.

Økokrim mener Transocean-konsernet har unndratt rundt ti milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands. Salgene skjedde i 1997 og 2001, da boreriggselskapet avviklet sin norske virksomhet.

Økokrim mener at måten deler av dette ble gjort på, var for å unndra skatt til norske myndigheter

Erstatningskrav på 1,8 milliarder

I tiltalebeslutningen mot riggselskapet heter det at handlingene skal være «utført etter nøye gjennomtenkte planer av rådgivere som har opptrådt under utøvelse av næring, hvor man var klar over at spørsmålene kunne være rettslig uklare og at likningsmyndighetene ville og/eller kunne ha annen oppfatningen av skattespørsmålene».

Tiltaltebeslutningen gjelder overtredelse av ligningslovens § 12:

«for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha medvirket til å gi ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler, og skattesviket er grovt særlig fordi det legges vekt på at handlingen kunne lede til unndragelse av meget betydelig beløp i skatt, at handlingen er utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen, og at det foreligger medvirkning under utøvelse av næring.»

Samtidig har Staten ved Finansdepartementet, som er fornærmet i saken, fremmet et erstatningskrav på rundt 1,8 milliarder kroner til alle de tiltalte i saken, utenom Arcade Drilling AS.

LES OGSÅ: Ny tiltale i skattesaken mot Transocean

– Engasjert om skatteparadiser

Advokat Erling O. Lyngtveit, som representerer Transocean, mener det dreier seg om helt lovlig skattetilpasning fra det USA-baserte riggselskapet.

– Et av de elementene man er opptatt av, er innenfor de lovlige rammer og minimaliserer utgiftene til skatt.

– Hva er det som driver Økokrim nå?

– Vi vet jo det at folk som har jobbet lenge med denne saken, har vært sterkt følelsesmessig engasjert i diskusjoner rundt skatteparadiser, men det er egentlig ikke det saken dreier seg om, sier Lyngtveit.

Utsatt etter inhabilitet

Saken skulle egentlig ha startet Oslo tingrett mandag, men på fredag ble tre av aktorene i saken kjent inhabile.

Riksadvokaten oppnevnte tidligere denne måneden advokatene Ingvald Falch og Vidar Strømme fra advokatfirmaet Schjødt og advokat Helge Skogseth Berg fra advokatfirmaet Lynx som aktorer i saken, etter klarsignal fra Justisdepartementet.

Advokat Anders Brosveet, som representerer en av de tiltalte i den svært omfattende skattesaken, protesterte mot oppnevnelsen og anførte at de tre advokatene er inhabile. Fredag fikk han rettens medhold i dette. De øvrige forsvarerne har i uttalelser sagt seg enig i Brosveets påstand, opplyser Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Økokrim mener Transocean har unndratt 10 milliarder

Omfattende etterforskning

Økokrim har brukt syv år på å etterforske saken, før det i fjor ble tatt ut tiltale. Totalt er tre tidligere norske rådgivere i Transocean samt riggselskapet selv og Arcade Drilling AS tiltalt i saken.

Etterforskningen av saken skal ifølge Økokrim også ha vært vanskelig på grunn av informasjonsregler for utenlandske selskaper og advokaters taushetsregler.

De to Transocean-selskapene det er tatt ut tiltale mot har hovedkontor i Houston i den amerikanske delstaten Texas, men er registrert i skatteparadiset Cayman Islands.

Ifølge Økokrim gjelder tiltalen medvirkning til grovt skattesvik, og for de to selskapene også medvirkning til brudd på regnskapsloven.

Selskapet, som er børsnotert i USA, har nå en markedsverdi på 16,47 milliarder dollar, eller 93 milliarder kroner. Men tilbake i 1999 var det også notert en norsk virksomhet i Norge, melder Nettavisen NA24.

Saken skal gå frem til september i 2013 i Oslo tingrett.

Se reportasje om saken her:

TV 2 / NTB