VÆRØY SETT FRA BODØ: AFIS fullmektig Ann Mari Hilstad demonstrerer hvordan fjernstyringen fungerer. (Foto: Ole H. Sommarset)
VÆRØY SETT FRA BODØ: AFIS fullmektig Ann Mari Hilstad demonstrerer hvordan fjernstyringen fungerer. (Foto: Ole H. Sommarset)

Avinor tester fjernstyrte flyplasser

I fremtiden kan samtlige lokale lufthavner landet rundt bli fjernstyrt.

Teknologien vil revolusjonere og effektivisere hele luftfartstjensten, mener Avinor. Samtidig vil drifts- og investerings-kostnadene bli kraftig redusert.

På Værøy i Lofoten er et helikopter klart til å lande. Det hele overvåkes og fjernstyres via tv-skjermer fra et kontor i Bodø, 60 nautiske mil unna.

– Nå ser vi Værøy, 360 grader, sier AFIS-fullmektig Ann Mari Hilstad i Avinor foran skjermene i Bodø.

LES OGSÅ: Tysker (27) har bosatt seg på svensk flyplass

Virtuelle tårn

For første gang i Norsk luftfartshistorie tester Avinor nå ut ny teknologi som gjør at helikopter eller fly kan lande på en flyplass ute bemanning i kontrolltårnet.

– Det er kjempeviktig. Dette kan jo revolusjonerer hele lufttrafikktjeneste, sier divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

På Værøy er det montert 14 kameraer som sender signaler via fiber til like mange tv-skjermer i Bodø. Tidsforsinkelsen er på maks ett sekund.

14 KAMERAER FØLGER MED: Bildene fra kameraene på værøy sendes via fiber til like mange tv-skjermer i Bodø. Tidsforsinkelsen er på maks ett sekund. (Foto: Ole H. Sommarset)
14 KAMERAER FØLGER MED: Bildene fra kameraene på værøy sendes via fiber til like mange tv-skjermer i Bodø. Tidsforsinkelsen er på maks ett sekund. (Foto: Ole H. Sommarset)

Overvåkningsutstyr, radarer og sensorer fungerer like godt natt og dag.

– Hvis vi lykkes med dette, kan man se for seg at alle de lokale lufthavnene kan ha en sånn funksjon, sier Snekkerbakken.

Avinor er kommet langt i utviklingen, som også følges tett av svenske luftfartsmyndigheter.

Går ikke på akkord med sikkerheten

Luftfartstilsynet følger nå nøye med på konseptet med fjernstyrte tårn. Avdelingsdirektør Wenche Olsen i Luftfartstilsynet sier systemet ikke vil bli satt i drift hvis det ikke er like sikkert som det er med bemannede tårn.

Ved alle lufthavner med ruteflygninger er det krav om tårntjeneste. Denne tjenesten krever bemanning av flygeleder eller AFIS-fullmektig i lufthavnens åpningstid. Det er også krav til et egnet sted å drive tjenesten fra – normalt fra et kontrolltårn.

Tårntjenesten er kostbar på flyplasser med lav trafikk. Mange tårn er dessuten fra 60- og 70-tallet og trenger oppgradering.

LES OGSÅ: Vil legge ned flere flyplasser

Avinor vil spare store summer på å kunne fjernstyre flyplasser i fremtiden. Med fjernstyrte tårn vil man kunne operere flere tårn fra ett og samme fysiske sted.

– Det er ikke nedbemanning dette skal være. Dette handler om å lage gode arbeidsmiljøer, litt større arbeidsmiljøer, sier Margrethe Snekkerbakken.