I Hordalands-bygda Eikemo kan de fastboende se langt etter veien de drømmer om. Og selv om de bidrar med millioninntekter til Etne kommune, er heller ingenting gjort for å utbedre den livsviktige brygga. Nå har innbyggerne fått nok av kommunen.

– De håper nok at folk skal bli plaget så lenge at de reiser herfra. Og da er de kvitt problemet, sier geitebonde Geir Arne Eikemo.

I lange tider har familien hans kjempet for bedre samferdsel, men kampen har vært fånyttes. På 60-tallet ble det faktisk bygget en bro som skulle være starten på veiforbindelse, men broen står fortsatt ubrukt der ute i ødemarka.

Fra å være et levende lokalsamfunn med egen skole og opp mot hundre innbyggere, har Eikemo i dag fire fastboende fordelt på tre gårder. De gjenværende mener at manglende samferdsel har mye av skylda.

Se også: Netthandel ga Cecilie suksess på bygda

Hverken for eller imot

eikemo6 (Foto: Christian Moen)

Sp-ordfører Sigve Sørheim i Etne kommune sier at han vil stille seg positiv til et eventuelt forslag om veifinansiering gjennom et spleiselag. Han påpeker at kommunen ikke har vedtatt at de er imot veiutløsning for Eikemo.

– Men har dere et vedtak på at dere er for det?

– Nei da, vi har ikke vedtak på det. Vi har sagt at vi prioriterer kai og vei opp til Eikemo (mellom brygga og gårdene, journ. Anm.). Det er det vi har sagt i vedtaket vårt.

– Så det betyr egentlig at dere sier nei likevel?

– Nei, det kan jeg ikke si. Men vi har ikke sagt at vi er imot vei, sier Sørheim.

Les også: Intern mail avslører Statens vegvesen i tomtestrid

Saken fortsetter under bildet

eikemo1 (Foto: Christian Moen)

Gir kraftmillioner til kommunen

I 50 år har grunneierne på Eikemo latt vann fra deres eiendommer inngå i kraftproduksjon i området, noe som har gitt Etne kommune millioner i årlige inntekter. En ny overføring av vann fra Eikemoelva til kraftstasjonen i nabokommunen Kvinnherad gir alene to millioner i året og en engangssum på 8,5 millioner til Etne.

Til sammenligning vil det trolig koste mellom 5 og 12 millioner å linke bygda til resten av veinettet. Selv om ordfører Sørheim altså vil stille seg positiv, mener han samtidig at saken ikke bør behandles i kommunen uten at Fylkesmannen har gitt sitt bifall. Og der står veisaken i dag.

Les også: Er denne tomten verdt 5000 kr, 30.000 kr eller 50.000 kr?

Saken fortsetter under bildet

eikemo3 (Foto: Privat/TV 2 hjelper deg)

Farlig brygge

Det kommunen har vedtatt, er at havna ved sjøen skal utbedres. Etter at både passasjer- og godsruter på fjorden ble lagt ned, er folk på Eikemo helt avhengige av egne båter, også til transport av tonnevis av kraftfor og titusenvis av liter geitemelk. Men bryggeforholdene er i dag så elendige at flere båter har sunket i dårlig vær, og bøndene fortviler.

Planer om ny havn ble lansert allerede i 1996. Når TV2 hjelper deg inviterer ordfører Sigve Sørheim til bygda er det to irriterte geitebønder han møter. Nils-Kjetil Eikemo har investert mye for å sikre fortsatt drift på gården, uten å føle at kommunen gir ham særlig støtte.

– Må vi vente i nye 16 år før vi kan legge båten trygt?, spør Nils-Kjetil ordføreren.

– Jeg forstår godt at dette har tatt for lang tid. Det vil jeg imøtekomme deg på helt, sier Sørheim. Han understreker at en ny reguleringsplan nå endelig er på plass, og at neste skritt nå er å lage en byggeplan.

Saken fortsetter under bildet

eikemo4 (Foto: Christian Moen)

– Blank løgn

Geir Arne Eikemo, som bor alene på sin gård etter at moren hans døde i sommer, tror ikke på ordførerens løfter.

– Det der har jeg hørt før. Mange ganger. Det har vært blank løgn før, og det er det vel antakelig i dag også, sier Geir Arne.

Ordføreren forstår kritikken, men lover igjen at selv om han ikke kan love noen vei, vil han straks gjøre sitt for at ny havn skal komme på plass. På motsatt side av fjorden ble brygga utbedret for noen år siden, men det hjelper ikke Eikemo-bøndene stort.

– Kritikken i forhold til havna er berettiget, for å si det rett ut. For et er noe vi har lovet, som vi ikke har oppfylt, sier ordfører Sørheim.

Se også: Netthandelen skaper nye arbeidsplasser i distriktene

eikemo5 (Foto: Christian Moen)

Trenger du vår hjelp? Send en mail til hjelperdeg@tv2.no

Følg oss på Facebook og Twitter