MOR OG DATTER: Psykiske problemer for 20 år siden gjør at Marianne fortsatt ikke får se datteren sin mer enn fire ganger i året. (Foto: TV 2)
MOR OG DATTER: Psykiske problemer for 20 år siden gjør at Marianne fortsatt ikke får se datteren sin mer enn fire ganger i året. (Foto: TV 2)
MOR OG DATTER: Psykiske problemer for 20 år siden gjør at Marianne fortsatt ikke får se datteren sin mer enn fire ganger i året. (Foto: TV 2)
MOR OG DATTER: Psykiske problemer for 20 år siden gjør at Marianne fortsatt ikke får se datteren sin mer enn fire ganger i året. (Foto: TV 2)

Ble fratatt barna på grunn av 20 år gammel journal

Barnevernet hentet datteren til Marianne etter en rapport fra en psykolog som ikke har møtt henne. Rapporten baserer seg på 20 år gamle journaler.

Den anerkjente psykiateren Leif Roar Falkum mener barnevernet tar feil og at vi er på gal vei hvis man mister muligheten til å ha barn fordi man har slitt tidligere i livet.

– Den dagen hun ble tatt. Måten det ble gjort på var hel, helt ufattelig. Vet ikke hva slags ord jeg skal bruke. Det er noe av det verste jeg har vært med på, sier Marianne til TV 2 Nyhetene.

Stemplet av barnevernet

Det er nå to år siden barnevernet hentet datteren til hennes. Barnevernet kom inn i bildet da datteren ble født, men hun hadde omsorgen i over et år.

Etterpå har hun kjempet en intens kamp gjennom flere rettsinstanser for å få tilbake omsorgen. Hun har hittil tapt, men har fortsatt ikke gitt opp å få datteren tilbake. I dag har hun svært begrenset samvær.

– Jeg ser henne fire ganger i året, i tre timer hver gang, forteller Marianne.

Det som gjør denne saken spesiell er at barnevernets omsorgsovertakelse i stor grad baserer seg på en rapport skrevet av en psykolog som aldri har møtt Marianne eller datteren.

Rapporten baserer seg på journaler som blant annet går opp til 20 år tilbake i tid da Marianne slet med spiseforstyrrelser. Marianne føler jeg dårlig behandlet.

– Jeg er stemplet ut fra fortiden min. Stemplet som person, sier hun til TV 2 Nyhetene.

På feil vei

Den svært anerkjente psykiateren Leif Roar Falkum er Mariannes lege i dag. Han stiller seg helt uforstående til hvorfor barnevernet har tatt datteren til hennes.

Psykiater Leif Roar Falkum mener vi er på feil vei, når tilnærmet normale mennesker frarøves retten til å ha barn.
Psykiater Leif Roar Falkum mener vi er på feil vei, når tilnærmet normale mennesker frarøves retten til å ha barn.

– Hun har ikke noe alvorlig psykisk lidelse. Hun har ikke noe rusproblem. Hun har ikke vært voldelig. Egentlig en ganske alminnelig norsk dame, som etter min mening burde absolutt være i stand til å ta vare på sitt eget barn, sier Falkum som har fulgt Marianne over flere år.

Falkum vitnet selv i retten der han som en av dem som har fulgt Marianne tettest de siste årene forklarte hvorfor han mener barnevernet tar feil. Men han ble ikke hørt.

– Jeg syns det er veldig tankevekkende fordi det er opp til en tredel av befolkningen som på et eller annet tidspunkt har psykiske problemer. Skal det være slik at om noen har slitt en periode skal miste muligheten til å få barn, da er vi på feil vei.

Barnevernet i Oppegård hvor Marianne bor vil ikke stille til noe intervju, men leder Heidi Bjøntegaard skriver dette i en epost til TV 2:

«Den konkrete saken er behandlet i forhold til barnevernloven i fylkesnemnda og tingretten. Mors anke til lagmannsretten ble avvist. I tillegg er saken behandlet etter lov om barn og foreldre i tingretten.

Når det gjelder barneverntjenestens bruk av sakkyndig utredning skjer dette i hovedsak på følgende måte;

Barneverntjenesten ber om bistand fra en sakkyndig psykolog for å utrede foreldres omsorgskompetanse, hvorpå den sakkyndige velger arbeidsmetode. Det vil alltid være ønskelig at den sakkyndige har samtaler med foreldre og barn direkte, samt utfører samspillsobservasjoner av foreldre og barn. Dette forutsetter dog at foreldrene samtykker til dette.

Hvis foreldrene ikke samtykker må oppdraget noen ganger løses ved gjennomgang av tilgjengelig skriftlig materiale fra instanser som kjenner foreldrene og barnet. Dette er ikke ønskelig fra barneverntjenestens side, men var nødvendig i denne konkrete saken med bakgrunn i manglende samtykke fra mor om direkte kontakt med sakkyndig utreder»

– Alvorlig overgrep

Mariannes advokat Edmund Asbøll mener saken er et overgrep.

– Hun har blitt fratatt datteren på grunn av sin sykehistorie. Dette på tross av at hennes lege per i dag sier at hun er meget vel skikket til å ta hånd om barnet. Og det er det som gjør at saken får en helt spesiell karakter og reiser en del prinsipielle spørsmål som knytter seg til pasienters rettigheter.

Han mener det gjør saken enda verre at Mariannes samvær er så begrenset.

– Det er et alvorlig overgrep. Da tenker jeg spesielt på hvor sjelden hun får lov til å treffe datteren. Det skjer under tilsyn, eller vakthold om man vil. Det er ganske umenneskelig. Om man var aldri så frisk fra før, så kunne man enkelt bli syk av måten dette er gjennomført på, sier Asbøll.