Norge velger å gi palestinerne støtte når de ber FNs hovedforsamling om å oppgradere dem til observatørstat.

Utenriksminister Espen Barath Eide sier det er naturlig å støtte forslaget både på grunnlag av det lange engasjementet med å få dannet en palestinsk stat, men også fordi president Mahmoud Abbas' forslag er «en balansert og fornuftig tekst», som oppfyller de kriteriene Norge har satt for å kunne gi sitt ja.

Les også: Israel-demonstrasjoner gikk rolig for seg

– Oppgradert status

– Dette innebærer at palestinerne får anledning til å legge fram egne forslag, og at ikke andre land trenger å legge fram forslag for dem, forklarer Eide til TV 2.

– Det betyr derimot ikke at de blir et fullt medlem, men får en oppgradert status til den de har hatt så langt, legger han til og påpeker at forslaget ikke legger noen føringer på hvordan en forhandlingsløsning skal se ut.

FNs hovedforsamling vedtok alt i 1974 at Palestina skulle ha observatørstatus, men ikke som stat. Observatører i FN har rett til å uttale seg på møter, men får ikke stemme over resolusjoner.

Les også: Felles fredsuttalelse fra Israel og Palestina

Se et lengre intervju med Barth Eide (artikkelen fortsetter under):

Trosser Israel

Israels Oslo-ambassadør Naim Araidi har tidligere advart Norge mot å støtte palenstinerne, og uttalte seg slik til NTB i går:

– Resultatet vil bli katastrofalt. Hvis palestinerne og nordmennene ikke lenger føler seg forpliktet til Oslo-avtalen, betyr det Oslo-avtalens død, sa Araidi.

Også Kristelig Folkeparti reagerer på det som nå skjer. Dagfinn Høybråten mener tiden ikke inne for en anerkjennelse av palestinerne i FN, og sier dette kan få alvorlige konsekvenser både for FN og for bistandsinnsatsen i området.

Krf: –Tiden er ikke inne

– Vår holdning er at tiden ikke er inne for en slik anerkjennelse. Palestinerne fremstår om mulig mer splittet enn noen gang etter Gaza-krigen. En anerkjennelse må bygge på en fremforhandlet fredsløsning mellom partene. Derfor burde man nå heller legge press på dem til å komme tilbake til forhandlingsbordet istedenfor å gi en status i FN som i verste fall kan splitte FN og svekke FNs slagkraft, sier Høybråten til NTB.

Høybråten som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, legger til at USA har kommet med klare advarsler mot en anerkjennelse i FN.

– Det ligger klare advarsler fra amerikanerne om at de vil trekke tilbake støtte, ikke bare til FN, men også til bistandsinnsatsen i området, sier han.

Barth Eide derimot mener forslaget på lang sikt vil gavne Israel.

– Vi mener det i det lange løp også er i Israels interesse at man får fremgang i prosessen mot en tostatløsning. Også Israel vil ha det best hvis de lever side ved side med en demokratisk palestinsk stat som anerkjenner Israel og er rede til å leve fredelig med dem, sier han til TV 2.

Tror flere land vil gi støtten

Det antas at over 150 land i FNs hovedforsamling denne uken vil oppgradere palestinernes status til observatørstat uten medlemskap og stemmerett.

– En rekke land har spurt oss hvor vi ender, og derfor er det viktig å si det nå. Jeg tror en rekke europeiske og andre nordiske land kommer til å falle ned på samme standpunkt i løpet av dagen, sier Barth Eide.

Det palestinske nasjonalrådet (PNC) proklamerte staten Palestina i 1988 og PLO-leder Yasir Arafat fikk tittelen Palestinas president. FNs hovedforsamling vedtok samme år en resolusjon som anerkjenner proklamasjonen av staten Palestina.

131 av FNs 193 medlemsstater har formelt anerkjent Palestina som en uavhengig stat.