BortenMoeKart (Foto: TV 2 (Kart/grafikk) / Erlend Aas/Scanpix (foto))
BortenMoeKart (Foto: TV 2 (Kart/grafikk) / Erlend Aas/Scanpix (foto))

Ola Borten Moe skjermet partivenner fra kraftlinjer

Ola Borten Moe dro på personlige befaringer med bare partifeller til stede før han sørget for at milliardkraftlinjen Ørskog–Fardal ble lagt utenom eiendommene til fire Sp-politikere.

Før olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) ga endelig konsesjon til milliardkraftlinjen Ørskog-Fardal på Vestlandet sist vinter, grep han personlig inn og endret NVE og Statnetts planlagte trasé på flere steder.

Nå kan TV 2 avsløre at statsråden i samtlige tilfeller sørget for at linjen ble trukket bort fra eiendommene til lokale Senterparti-politikere.

På bildet over ser du kraftlinjetraseen NVE og Statnett opprinnelig gikk inn for (rød strek) etter å ha tatt hensyn til ønsker fra lokaldemokratiet i de ulike kommunene. Flere grunneiere hadde allerede mottatt kompensasjon og det var satt opp markører i naturen for hvor linjen skulle gå.

Men i kulissene drev lokale og nasjonale Senterparti-politikere en lobbyvirksomhet og maktkamp for å unngå monstermaster på sine private eiendommer. De blå strekene på bildet viser traseen slik den blir etter at olje- og energidepartementet fattet sine vedtak.

Samlet Sp-topper til hemmelig møte

TV 2 vet at den politiske ledelsen i olje- og energidepartementet (OED) 11. november i fjor samlet en rekke representanter for kommunene som vil bli berørt av kraftlinjen til et møte på sitt kontor i Olje- og energidepartementet.

Felles for alle som var til stede på møtet er at de har medlemskap i Senterpartiet.

På møtet deltok etter det TV 2 erfarer følgende: Mangeårig Sp-topp i Bremanger, Einar Kjerpeseth, kommunestyremedlem Ole Christian Rynning i Flora Sp, tidligere Sp-ordfører Jan Herstad i Naustdal, Sp-ordfører Oddmund Klakegg i Jølster, leder i Sogn og Fjordane Sp Karen Marie Hjelmesether, fylkessekretær i Sogn og Fjordane Sp Per Rune Vereide, stortingsrepresentant Erling Sande fra Gloppen i Sogn og Fjordane og politisk rådgiver i OED, Ivar Vigdenes.

Det ble aldri skrevet referat fra møtet i departementet.

TV 2 vet imidlertid at det på møtet ble argumentert sterkt for å legge kraftlinjen utenom eiendommene til lokale Senterparti-politikere. Svært kort tid etter møtet bestemte Ola Borten Moe seg for den endelige kraftlinjetraseen.

Her endret Borten Moe traseen

* I Gaular kommune går fagetaten NVE inn for en trasé som blant annet går like ved barndomshjemmet til tidligere Gaular-ordfører og nå fylkesvaraordfører Jenny Følling (Sp). Olje- og energidepartementet går mot NVE og flytter traseen gjennom et annet område i bygda Viksdalen.

* I Bremanger kommune går NVE og Statnett inn for at kraftlinjen skal gå gjennom Førdedalen. Der venter Sp-ordfører Karl Vidar Førde på å overta en større eiendom fra sine foreldre. Etter massiv lobbyvirksomhet vedtar departementet å ha gått mot NVE og flytte traseen til Myklebustdalen.

* I Naustdal kommune går et flertall i kommunestyret inn for å legge traseen over Savland/Slettemark. Her bor tidligere Sp-ordfører Jan Herstad, som etter å ha tapt i kommunestyret begynner å skrive e-poster til departementet. Olje- og energidepartementet velger å lytte til Herstad og legger traseen over Grimseth.

* I Flora kommune går NVE og Statnett inn for å legge traseen over Humlestøl. Etter betydelig lobbyvirksomhet fra to grunneiere med medlemskap i Senterpartiet går olje- og energidepartementet mot NVE og vedtar å legge traseen over Storebru/Eikefjord.

Grunneier fikk tegne traseen

– Det er nå slik at det alltid er en fordel å ha en minister, sier fylkesvaraordfører og stortingskandidat Jenny Følling (Sp) til TV 2. Hun forsvarer at bare Sp-politikere fikk være til stede når avgjørelsen ble tatt.

Heller ikke mangeårige lokalpolitiker for Senterpartiet i Flora, Kjell Humlestøl, ser problematiske sider ved dette. Han er en av grunneierne som etter Borten Moes inngripen slipper å få 420 kV-kraftlinjen over eiendommen sin.

– Hva er vitsen med å skulle ha tilknytning til et politisk parti dersom vi ikke skal kunne jobbe i fellesskap for en sak, spør Humlestøl retorisk overfor TV 2s reporter.

ENDRET TRASEEN: Den røde linjen streken viser NVE og Statnett sin planlagte kraftlinjetrase over Humlestøl i Flora. Der bor Senterparti-veteranen Kjell Humlestøl, som etter heftig lobbyvirksomhet inn mot olje- og energidepartementet fikk lagt linjen bort fra Humlestøl. I stedet går den nye traseen gjennom tettbygde Eikefjord. (Foto: Grafikk/TV 2)
ENDRET TRASEEN: Den røde linjen streken viser NVE og Statnett sin planlagte kraftlinjetrase over Humlestøl i Flora. Der bor Senterparti-veteranen Kjell Humlestøl, som etter heftig lobbyvirksomhet inn mot olje- og energidepartementet fikk lagt linjen bort fra Humlestøl. I stedet går den nye traseen gjennom tettbygde Eikefjord. (Foto: Grafikk/TV 2)

Humlestøl tok selv i bruk alle sine kontakter lokalt og sentralt for å unngå å få monstermastene i nærheten av sin eiendom.

I en e-post til fylkesvaraordfører og Sp-topp Jenny Følling skisserer han sitt eget traséalternativ. Følling videresender så dette til politisk rådgiver Ivar Vigdenes i olje- og energidepartementet, som igjen sender tegningen videre til sin sjef.

21. desember 2011 vedtar så olje- og energidepartementet endelig trasé gjennom Flora kommune. Denne er påfallende lik den grunneier Humlestøl selv fikk tegne, og motsatt av hva NVE og Statnett gikk inn for.

Om Humlestøl hadde fått linjen over eiendommen sin ville han og en annen grunneier vært de eneste som ble rammet. Traseen som nå er vedtatt går i stedet svært nærme tettbygde strøk i bygda Eikefjord, og kommer tett innpå 8–10 eneboliger, en barnehage og en skole.

Grunneierne i området Humlestøl/Eikefjord, som etter Borten Moes endring av traseen nå får kraftlinjen tett innpå seg ble ikke engang invitert til å delta på i alt fem møter og-/eller befaringer olje- og energidepartementet gjennomførte før de traff vedtak i Flora kommune.

– Om det skal være nok å kjenne en statsråd for å få det som man vil kan man jo like gjerne bare droppe alle politiske prosesser, sier Eikefjord-innbygger og kommunestyrepolitiker Nina Liseth (H) til TV 2.

Tilsvarende saker dukker opp ytterligere tre ganger langs traseen gjennom Sogn og Fjordane.

SE TV-REPORTASJE OM SAKEN:

680593

Tok bare Sp-politikere med på befaring

Bonden og grunneieren Arne Grimseth i Naustdal er en annen som etter olje- og energidepartementets vedtak får kraftlinjen ubehagelig nær gårdstunet sitt.

I april i fjor oppdaget Grimseth statsråd Ola Borten Moe og hans lokale partikamerater fra Senterpartiet mens de var på befaring i Naustdal. Ingen andre var informert om eller invitert med på turen. Selv ikke Ap-ordføreren i kommunen var klar over at det var en statsråd i kommunen.

– Slik jeg ser det hadde det vært en fordel å være Senterparti-medlem i denne saken, sier Grimseth.

SLIK SVARER OLA BORTEN MOE FOR SEG (SE VIDEO!):

680589