FEIL SATSING? Forskere mener Idrettsforbundet langt på vei svikter i å skape aktivitet for voksne over 20 år, og at det i et folkehelseperspektiv er mer lønnsomt å bygge helsestudio enn fotballbaner. Idrettspresidenten avfeier kritikken og mener forskerne trekker gale konklusjoner. (Foto: Illustrasonsfoto/Lionel Vadam/Colourbox)
FEIL SATSING? Forskere mener Idrettsforbundet langt på vei svikter i å skape aktivitet for voksne over 20 år, og at det i et folkehelseperspektiv er mer lønnsomt å bygge helsestudio enn fotballbaner. Idrettspresidenten avfeier kritikken og mener forskerne trekker gale konklusjoner. (Foto: Illustrasonsfoto/Lionel Vadam/Colourbox)

Idrettspresidenten gir refs til idrettsforskere

Slår tilbake mot eksperter som mener idretten svikter folkehelsa. – Gale konklusjoner!

Trim deg jorden rundt med Sporty

Idrettspresident Børre Rognlien avfeier kritikken fra noen av landets fremste idrettsforskere. Professor Gunnar Breivik og førsteamanuensis Kolbjørn Rafoss retter kraftig skyts mot Norges Idrettsforbund (NIF) i en fersk rapport, som TV 2 nylig avslørte innholdet i.

LES OGSÅ: Forskere: Bygg helsestudioer, ikke fotballbaner

Dobbelt så mange voksne nordmenn trener nå på helsestudio som i idrettslag.

VIL UTESTENGE: NIF vil utestenge kampfiksere på livstid. (Foto: Brenden, Jo E./NTB scanpix)
VIL UTESTENGE: NIF vil utestenge kampfiksere på livstid. (Foto: Brenden, Jo E./NTB scanpix)

– Hva mener Idrettsforbundet om konklusjonen til idrettsforskerne?

– Konklusjonene til Breivik og Rafoss viser at statistikk kan brukes til å forvirre, og til understøtte gale teorier og konklusjoner, svarer idrettspresident Børre Rognlien til TV 2.

LES OGSÅ: Folkets dom: – Barna ser tynne og svake ut

Tall mot tall

Rognlien viser til nylig publisert forskning (professor Lars Wichstrøm m.fl.) som dokumenterer at hvis man klarer å få flere ungdommer til å fortsette lenger i organisert idrett, vil det gi store helsemessige gevinster både for dem og for samfunnet.

– Dette er derfor en utfordring som det jobbes med i Norges 12.000 idrettslag hver dag. Det finnes ingen aktivitet i Norge som er i nærheten av å gi så store bidrag til folkehelsen som de 12.000 idrettslagene, sier han.

IDRETTSPROFESSOR: Gunnar Breivik. (Foto: NIH/)
IDRETTSPROFESSOR: Gunnar Breivik. (Foto: NIH/)

LES OGSÅ: Jentene strømmer til helsestudioene

Skylder på anleggsmangel

Forskning som Norges Idrettsforbund (NIF) sitter på viser at de som har vært med i idretten gjennom barneårene også er de som er mest aktive gjennom hele livet. Som foreldre og besteforeldre kommer de tilbake til idretten med sine barn og barnebarn, og de er også de ivrigste brukere av fjell og skog sammen med familien.

– Det er ingen motsetninger her, det er de samme brukerne. Og når det kommer til anlegg er det fortsatt slik at barn og unge avvises mange steder i landet, spesielt i de store byene, av nettopp mangel på anlegg. Det er disse anleggene som må bygges først. Vi voksne har råd til å betale for bruken av anlegg, og det er bare fint at flere i faser av livet, for eksempel når de er småbarnsforeldre, derfor vil trene i private anlegg, sier idrettspresidenten.

Forskere mener Idrettsforbundet langt på vei svikter i å skape aktivitet for voksne over 20 år, og at det i et folkehelseperspektiv er mer lønnsomt å bygge helsestudio enn fotballbaner. Idrettspresidenten avfeier kritikken og mener forskerne trekker gale konklusjoner. (Foto: Illustrasjon/Colourbox/)
Forskere mener Idrettsforbundet langt på vei svikter i å skape aktivitet for voksne over 20 år, og at det i et folkehelseperspektiv er mer lønnsomt å bygge helsestudio enn fotballbaner. Idrettspresidenten avfeier kritikken og mener forskerne trekker gale konklusjoner. (Foto: Illustrasjon/Colourbox/)

LES OGSÅ: Jobben din forteller hvor sporty du er

– Hva skal Idrettsforbundet gjøre for å stoppe frafallet, og bidra til aktivitetsvekst for voksne?

– Dette jobber vi med hver dag gjennom særforbund og idrettskretser, og ut til klubbene der aktiviteten finner sted, forsikrer Rognlien.

NIFs satsingsområder

Han sier det gis både opplæring av trenere og aktivitetsledere, og det oppmuntres til allsidig aktivitet slik at flest mulige kan finne den aktiviteten de trives best med.

Det jobbes også mye med å gi lagene bedre rammebetingelser, og både LAM (lokale aktivitets) midlene og momskompensasjonsordningene er to viktige politiske gjennomslag som bedrer arbeidssituasjonen for lagene.

– Vi kan også konstatere at kommunene svært mange steder i Norge støtter opp om lagene i egen kommune. Men tilstrekkelig med anlegg, og gode anlegg for et allsidig tilbud av idrettsaktiviteter er fortsatt en stor mangel mange steder i Norge, sier Rognlien.

– Frafallet skyldes flere forhold, men også her er mangel på anlegg en flaskehals, da de beste utøverne ofte prioriteres ved timetildelingen. Flere anlegg kunne gitt et bedre tilbud også til de som vil drive idrett for lek og folkehelse. Tilstrømningen til norsk idrett vokser for hvert år, og de svært begrensete spillemidlene som idretten får, må fortsatt prioriteres til barn og unge, sier Børre Rognlien til TV 2.

Har idretten sviktet folkehelsen? Si din mening i kommentarfeltet!

På jakt etter treningsutstyr? Sjekk tilbudene i Sportybutikken