barnehagebraakmont (Foto: TV 2)
barnehagebraakmont (Foto: TV 2)

Barnehageansatte kuttes i hele landet

Kristin Halvorsen (SV) takker Høyre for drahjelp til å lovfeste minstebemanning i barnehager.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til våren skal regjeringen legge fram forslag til ny barnehagelov. Alt tyder på at det vil bli en hard kamp om minstebemanningsnormen. Normen som anbefales er den samme som Oslo kommune i sommer valgte å si opp etter 25 år. Den har sikret minst 1 voksen pr tre barn på småbarnsavdelingene, og minst 1 voksen på 6 større barn.

Hvordan merker du kuttene i din barnehage? Tips vår journalist (mhv@tv2.no)

Etter at Høyre-byråden i Oslo sa opp avtalen har Oslo-foreldrene samlet seg til protest.

Til TV 2 ga Torger Ødegaard (H), som er byråd for kunnskap og utdanning i Oslo, følgende forklaring denne uken:

– Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom antall ansatte og den kvaliteten vi får ut.

BAKGRUNN: Foreldreopprør i Oslobarnehagene

Kan ikke ta pauser med den bemanningen

Både forskere og barnehageansatte raser nå mot Ødegård.

Førsteamanuensis Anne Greve ved Høyskolen i Oslo og Akershus, reagerer på bemanningen. (Foto: TV 2)

– Jo, selvfølgelig har det, sier Marita Egeland, pedagogisk leder i Stallen barnehage.

– Det har veldig mye å si for det pedagogiske arbeidet, og veldig mye å si for sikkerheten.

Hun har selv erfart hva som skjer når det ikke er krav til hvor mange voksne som må være på jobb.

– Jeg har vært vikar, et sted hvor vi var 2 voksne på 20 barn. Det gikk over lengre tid, og jeg følte at barna var mer på oppbevaringsplass.

Hvordan stemmer det overens med snakket om kvalitet i barnehagen?

– Det henger jo ikke sammen. Hvis én går på pause så sitter man igjen med 18 barn. Det blir mer enn barnevakt enn pedagogisk tilbud, og for meg er ikke det kvalitet, sier hun.

– All forskning viser det motsatte

Også førsteamanuensis Anne Greve ved Høyskolen i Oslo og Akershus, reagerer på hva Ødegaard nå gjør.

– Jeg skjønner ikke at han kan si det, for all forskning både i Norge og internasjonalt sier det motsatte. Kompetansen til de ansatte er også viktig, men antall voksne for hvert barn er helt avgjørende for kvaliteten, sier hun.

Greve reiser landet rundt som foredragsholder, og påpeker at hun ser denne utviklingen i hele landet etter at kommunene overtok ansvaret for barnehagene i januar 2011.

– Vi vet jo alle at i et stramt kommunebudsjett går økonomien foran kvaliteten, sier hun.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) takker Ødegaard for et godt argument. (Foto: TV 2)

Derfor krever hun at regjeringen gjør som rådene i den offentlige utredningen regjeringen nå har på sitt bord. Flertallet i utvalget som laget utredningen går inn for å lovfeste minstekravene til bemanning. Greve krever at Kristin Halvorsen følger de rådene når hun lager ny barnehagelov til våren.

– Hvis ikke de følger de rådene, så har hun har hun ingen troverdighet, sier hun.

– Hvis jeg bestemte alt alene

– Hvis jeg hadde diktatorisk makt og bestemte alt alene, var det veldig mye i den rapporten jeg ville innført i morgen den dag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

– Vil du love at det blir lovfestet minstekrav til bemanning?

– Regjeringen er ikke ferdige med den diskusjonen ennå, men Ødegaard og Høyre i Oslo har nå servert oss et veldig godt argument for at her trenger vi mer nasjonal styring i barnehagesektoren.

Forslaget til ny barnehagelov legges fram til våren.