ANMELDTE: Dag Rørbakk gikk til anmeldelse da kreften spredte seg fordi sykehuset glemte ham. (Foto: Magnus Økland/TV 2)
ANMELDTE: Dag Rørbakk gikk til anmeldelse da kreften spredte seg fordi sykehuset glemte ham. (Foto: Magnus Økland/TV 2)

Vil ha helseenhet i politiet

Dag Rørbakk fikk spredning av kreft fordi sykehuset glemte ham.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Han anmeldte sykehuset til politiet men saken ble henlagt i løpet av få dager.

Politiet mangler kunnskap om hvordan de skal gå inn i alvorlige saker i helsevesenet mener flere fagpersoner. Og nå foreslås en egen politiavdeling med helse som spesialfelt.

Henla etter klage

Sammen med 450 andre pasienter ble Dag Rørbakk glemt av Universitetssykehuset i Nord-Norge og ikke innkalt til utredning til rett tid. Han måtte vente i et år og hadde fått kreft.

– Jeg mener jo at det lovbruddet UNN begikk var så grovt at det burde ha ført til foretaksstraff, men så lenge helsetilsynet ikke anbefaler påtale så var det veldig greit for politiet å bare henlegge saken med en gang, sier Rørbakk.

Helsetilsynet konkluderte i denne saken med at det var systemsvikt ved Universitetssykehuset i Nord Norge og at de hadde brutt loven. Men da Rørbakk ville anmelde saken var det liten respons å få hos politiet:

– De var veldig raske med å henlegge i første omgang, men jeg klaget og da ble klagen liggende i et år til Helsetilsynet kom med sin konklusjonen. Den konklusjonen viste at UNN hadde brutt spesialisthelsetjenesteloven og drevet uforsvarlig. Men så var politiet likevel rask til å henlegge igjen, sier Rørbakk til TV 2.

Les også: Ingrid (47) fikk kreftspredning etter legetabbe

Rettssikkerhetsproblem

Pasientombudet i Akershus mener den helsefaglige kompetansen i politiet er mangelfull.

RETTSSIKKERHET: Pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus sier rettssikkerheten er i fare dersom politiet ikke har kompetanse på helse.

– Så lenge politiet ikke besitter kompetansen blir det et rettssikkerhets- problem og da bør myndighetene se nærmere på dette, sier Knut Fredrik Thorne som er ombud for Akershus. Han kjenner til flere saker der politiet har henlagt saker knyttet til feil i sykehus selv om tilsynsmyndighetene har påpekt lovbrudd og kritikk.

Mangler kunnskap

I forrige uke fortalte TV 2 at i 4000 alvorlige helsesaker der fylkesmenn eller helsetilsyn har påpekt lovbrudd, endte bare 40 saker med påtale.

Pasientforeningen mener derfor at norsk politi må bli bedre på etterforskning og håndtering av helsesakene.

– Det er en del politidistrikt som sliter på dette, de vet ikke helt hvor de skal ha kontakt og det er for lite kjent.

SOM KRIPOS: Generalsekretær Guro Birkeland i Pasientforeningen vil ha en egen politiavdeling for helsesaker etter samme lest som Kripos. (Foto: Magnus Økland/TV 2)

Les også: 4000 alvorlige lovbrudd i helsevesenet – 40 tiltaler

Det er egentlig et område der de har lite kompetanse for når det er så få saker blir det desto vanskeligere. Her trenger man å rydde opp litt, sier Birkeland, som er leder i Pasientforeningen.

Helse Kripos

Guro Birkeland foreslår at det bør lages en egen enhet i politiet med spesialkompetanse på helse.

– Jeg vil kaste ut et forslag om en egen helsegruppe, i retning av «helsekripos» for å tydeliggjøre og sikre kompetansen i politiets organer, sier Birkeland som har sett flere saker knyttet til feilbehandling der det er usikkerhet i politidistrikt om håndtering av saken.

Og forslaget får støtte fra opposisjonen på Stortinget. Som mener en slik enhet vil kunne jobbe raskere og mer uavhengig enn i dagens system.

– I tilknytning til Høyre, Frp

KREVER SVAR: Bent Høie (H) mener dødsfallene skyldes omorganiseringen av sykehus i Oslo. (Foto: Magnus Økland/TV 2)
og KrFs forslag om havarikommisjon i helsevesenet så bør det være noen personer i politiet som har helsefaglig og etterforsknings- faglig kompetanse slik vi har på for eksempel miljø og økonomi. Da slipper en å bare være avhengig av helsetilsynet eller i den virksomhetene som er omfattet av det som etterforskes.

Verken Justisdepartementet eller Politidirektoratet ønsker å kommentere forslaget.

Tilbake i Tromsø mener Dag Rørbakk at politiet må få mer kompetanse til å ta lovbrudd i helsevesenet på alvor.

– Så lenge helsetilsynet i så liten grad krever påtale så er det rett og slett ikke nok. Jeg mener det er viktig at feil i helsevesenet også fører til etterforskning og reaksjoner fra politiets side, sier Rørbakk til TV 2.

Les også: Hildegunn operert på ny etter dobbel legetabbe