For en måned siden fortalte TV2 at politiet hadde henlagt saken mot polititoppene som var anmeldt for grovt skattesvik.

Etter nesten ett års etterforskning henla politiet skattesaken med begrunnelsen «intet straffbart forhold».

Nå viser det seg at politiet aldri etterforsket saken mot sine tidligere kolleger.

Statsadvokaten i Oslo har nå gjennomgått etterforskningen i skattedelen av den såkalte ambassadesaken. Han frykter at tilliten til politiet svekkes.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om det er egnet til å svekke folks alminnelige tillit til politiet. I så fall er det ikke bra, sier embetsleder Jørn Sigurd Maurud ved Oslo statsadvokatembeter.

LES OGSÅ: Slående kritikk mot politiet i ambassadesaken

Hemmelig overvåking ikke ulovlig

Det var politiadvokat Espen Jamissen ved Østfold politidistrikt som har ledet etterforskningen i den såkalte ambassadesaken.

Men etter at han hadde etterforsket saken konkluderte han med at den hemmelige overvåkingen ikke var ulovlig.

Justiskomiteen på Stortinget mente derimot at den amerikanske ambassaden i Oslo hadde trukket grensene altfor langt når de har filmet demonstranter langt utenfor ambassadens nærområde.

LES OGSÅ: Her blir agenten konfrontert av TV 2

TV2 avslørte også at polititoppene hadde jobbet svart for amerikanerne. Skatteetaten anmeldte derfor åtte tidligere polititopper for grovt skattesvik. Disse søkte om skateamnesti etter at forholdet var avslørt av TV 2.

Også denne skattesaken ble etterforsket av Jamissen. Han brukte nesten ett år på etterforskningen før han henla alle skattesakene som «intet straffbart forhold». Bakgrunnen var blant annet avhør av polititoppene - ifølge politiadvokaten:

– Vi har hatt avhør av de mistenkte, og vi har innhentet dokumentasjon, sa Jamissen til TV 2 den 14. oktober i år.

Han beskrev da vurderingen om polititoppene kvalifiserte til skatteamnesti eller ikke, som vanskelig.

Etterforsket ikke sakene

Etter at TV2 fortalte at politiet hadde henlagt skattesakene mot sine tidligere politikolleger forlangte statsadvokaten innsyn i etterforskningen.

Det viser seg nå at politijuristen i Østfold politidistrikt ikke fortalte hele sannheten da han sa skattesakene var blitt etterforsket.

– Disse sakene ble henlagt med begrunnelsen intet straffbart forhold anses bevist. Den henleggelsesbegrunnelsen er jeg uenig i fordi det er en type henleggelse som forutsetter at det skjer en etterforskning, og slik jeg kan se det så har politiet i denne saken ikke foretatt noen reel etterforskning, sier Maurud til TV 2.

LES OGSÅ: – De hemmelige agentene får ikke skatteamnesti

Hva har Østfold politidistrikt gjort i skattesaken?

Så vidt jeg kan se har de mottatt anmeldelsen og registrert den inn, og så kan ikke jeg se at det foreligger noen andre etterforskningsskritt i saken. Da er det i realitet ingen etterforskning og da er denne koden feil. Og det har jeg påpekt overfor Østfold og det kommer jeg til å ta opp med dem ved første anledning også.

– Hva tror du denne saken gjør med folks tillit til politiet? Det er en del tidligere politifolk i denne saken som da ikke har blitt etterforsket.

– Ja, det er grunn til å stille spørsmål ved om det er egnet til å svekke folks alminnelige tillit til politiet. I så fall er det ikke bra.

Maurud mener det på bakgrunn av anmeldelsene og sakens karakter gjør det nærliggende at politiet burde gjort noe mer ut av saken enn det de gjorde. Statsadvokaten har også gitt uttrykk for at dette blir et tema når de skal inspisere Østfold politidistrikt i løpet av november.

LES OGSÅ: Polititopper jobbet svart for millioner – saken henlagt

Får tilleggsskatt

Skatteetaten har nå besluttet å gi tilleggsskatt på 30 prosent til polititoppene. Men politiets henleggelse kan ikke statsadvokaten gjøre noe med.

– Det vil ikke la seg gjøre for meg, da det vil innebære en dobbel straffeforfølgning, sier Maurud.

Det at skattemyndighetene ikke påklaget henleggelsen. Hvordan ser du på det? Det var jo de som kom til dere i første omgang med en sak de mente var så graverende at politiet måtte forfølge den.

Det fremgår jo tydelig av både anmeldelsen og den håndteringen som har foregått etterpå at de ikke er av den oppfatningen at vilkårene for frivillig retting eller såkalt skatteamnesti er til stede her. Sånn sett ville det kanskje være naturlig at de påklaget den, men hvorfor de ikke gjorde det vet jeg ikke.

LES OGSÅ: Statsadvokaten vil gjenoppta ambassadesaken

Slipper fengsel, men skatten vil svi

Skattedirektør Svein Kristensen mener at de hadde sett annerledes på saken dersom de hadde hatt all informasjon om saken.

– Hadde vi visst det vi nå vet, så hadde vi påklagd henleggelsen på pletten, sier Kristensen til TV 2.

Kan man si det så folkelig som at de nå slipper ubetinget fengsel, men nå får en ganske kraftig skatteregning?

Det vil selvfølgelig være tilfelle. Når man får skatt på inntekter som ikke er oppgitt over mange år, med renter, så vil det svi.

LES OGSÅ: Her drev USA systematisk overvåking av nordmenn