Overgrepene skal ha skjedd sommeren 2010 og 2011 og ved minst en anledning skal stedatteren, som da var 16 år gammel, ha vært bevisstløs.

Mannen som nå er dømt i Lister tingrett skal ifølge dommen har forgrepet seg på stedatteren fra hun var 12 til hun ble 17 år gammel.

Det ble også beslaglagt rundt 1000 bilder av seksuelle overgrep mot barn på mannens PC. Han skal ha katalogisert bildene.

Mannen erkjente de faktiske forholdene i retten.

Fikk barn med sin datter

56-åringen ble i år 2000 dømt til fem års fengsel for flere samleier med sin egen datter.

Overgrepene mot datteren skal ha skjedd fra hun var fem til hun ble 17 år gammel. De to fikk to barn sammen som ble adoptert bort.

Må skjermes fra samfunnet

Lister tingrett skriver i dommen at en tidsbestemt frihetsstraff ikke vil gi det tilstrekkelige samfunnsvern.

Mannen er dømt til fire års forvaring med en minstetid på tre år. Han er også dømt til å betale oppreisning til sin stedatter på 150 000 kroner.