Altså i bare én prosent av helsesakene de siste ti årene anbefalte Helsetilsynet at det ble tatt ut tiltale.

I en rekke saker, som TV 2 har fortalt om, konkluderer Helsetilsynet med at leger eller sykehus brøt loven ved å ikke gi forsvarlig helsehjelp.

  • Thor Arne døde etter et slag fordi bemanningen på sykehuset var for lav.

De mener imidlertid ikke de er alvorlige nok til at politiet bør ta ut tiltale.

Ingen av sakene har fått konsekvenser for de ansvarlige. Ingen blir straffet for det som skjedde.

Se innslag under. Artikkelen fortsetter under videovinduet.

– Det holder ikke

– Det er altfor lettvint. Det holder ikke, sier Ellinor Nymoen, moren til 20 år gamle Camilla som døde etter en mandeloperasjon på Ahus.

MISTET DATTEREN: Ellinor Nymoen mistet datteren etter en mandeloperasjon. Hun mener legene og sykehusene slipper for lett unna. (Foto: TV 2)

Les også: Camilla (20) skulle ta mandlene – døde etter sykehustabbe

For dem som sitter igjen det vanskelig å akseptere. De føler at Helsetilsynets undersøkelser ikke er nok.

– Vi ser jo hvor nøye et dødsfall blir etterforsket utenom sykehus, for å si det sånn. Men vi ønsker jo også å vite mest mulig om hva var det virkelig som skjedde, sier Camillas far Sten Nymoen.

Det er altså slik at i 4000 saker der fylkesmenn og Helsetilsynet har konkludert med alvorlige lovbrudd, ble bare 40 saker sendt videre til rettssystemet.

Altså i bare én prosent av helsesakene de siste ti årene anbefalte Helsetilsynet at det ble tatt ut tiltale.

– Forbeholdt de alvorligste tilfellene

Statens helsetilsyn kommenterer tallene slik:

– Dette er en ting vi vurderer i hver enkelt sak. Vi mener jo på samme måte som påtalemyndigheten at straff skal være forbeholdt de alvorligste tilfellene, sier avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Statens helsetilsyn.

Les også: Får erstatning etter sønnens død – sykehuset nekter skyld

Det er Statens helsetilsyn som går inn i saker i helsevesenet som tilsynsmyndighet. De samarbeider med politiet og tilsynet gir politiet en anmodning om etterforskning hvis det finner grunn for det. I neste ledd, når både tilsynet og politiet er ferdig med sin gjennomgang av saken, er det nok en gang tilsynet som avgjør videre fremdrift.

Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, men slik tallene, som TV 2 har dokumentert, viser at det er svært sjelden at Statens helsetilsyn starter straffesaker mot leger og virksomheter.

Peker på virksomhetene

OVERRASKET: Forsker Olav Molven mener tallet er lavt. (Foto: TV 2)
Forsker Olav Molven ved Diakonhjemmet høyskole har undersøkt hvorfor helsesaker ikke ender med straff og han ble overrasket.

– Man kan jo tenke seg at det var et veldig lavt tall, sier Molven som er førsteamanuensis ved høyskolen til TV 2.

Molven mener med bakgrunn i den forskningen han gjorde på temaet at helsetilsynet i flere saker bør involvere politiet mer, særlig i forhold til bøter mot sykehus og institusjoner.

Les også: Tor døde på grunn av for dårlig bemanning på Ahus

– Når det gjelder virksomheter kan man tenke fort at de har økonomiske interesser i å ha lav bemanning og i å organisere tingene på en bestemt måte. Så kanskje mot virksomheter bør man tenke mer offensivt i forhold til bruken av påtalebegjæringer, sier Molven til TV 2.

Føler seg rettsløs

Helsetilsynet mener likevel at de har gjort jobben sin, selv om altså bare én prosent av de alvorlige helsesakene ble tatt videre til rettssystemet.

– Hvis det er for høy bruk av straffereaksjoner så legger påtalemyndigheten til grunn av det kan innebære en risiko for defensiv medisin med da den faren det også fører til for pasientene, sier Grammeltvedt i Statens helsetilsyn.

Les også: Linnea (3) tilkjent 7,7 millioner etter sykehustabbe

Pårørendegruppen har i flere år kjempet for mer etterforskning av denne type saker, de sier at dette viser at man nærmest er rettsløs når man beveger seg innenfor en sykehusdør:

– Du er jo rettsløs fordi det er ingen som ivaretar pasient eller pårørendes interesser, sier medlem i Pårørendegruppa Solveig Eek Bistrup.

– At politiet kun hører på hva Helsetilsynet sier og ikke starter egen etterforskning, da føler man seg helt hjelpeløs, sier Ingjerd Daae i Pårørendegruppa.

– Hvordan skal legene skjerpe seg hvis de vet at de ikke vil få noen straff? De får verken bot eller advarsel eller sparken uansett om de gjør jobben sin eller ikke, sier Ellinor Nymoen.

Se intervju med Pårørendegruppa under: