Cathrines tilstand blir gradvis forverret.

– Hun er dehydrert og ligger med en puls fra 140–160 i hvilepuls og hun har veldig dårlig pust og kraftige smerter og risting i kroppen, forteller moren Irene Frøland til TV 2.

Ømfintlig for lys og lyd

Legene som har sett til Catrine, mener hun må legges inn på sykehus.

Men ved tidligere sykehusinnleggelser har Catrine blitt svært dårlig fordi hun ikke tålte de store påkjenningene med lys og lyder. Den eneste akseptable behandlingen for henne er den hun kan få hjemme, sier Catrines mor til TV 2.

– Katrine ønsker å bli bedre og ønsker å leve. Katrine vil ha hjelp her hjemme, sier moren.

Jeg er redd hver dag jeg våkner, om Catrine lever i dag

Må undersøkes av spesialist

Kommuneoverlegen i Vestnes, Jan Fjeldheim, vil ikke gå inn i en offentlig debatt om Catrines situasjon, men sier til TV 2:

– Jeg vil gjøre alt for å hjelpe denne pasienten, men mener det er medisinsk uforsvarlig å behandle henne hjemme nå. Hun må først undersøkes av spesialist på sykehus. Vi har ingenting imot hjemmebehandling, men i denne saken er det helt utilrådelig.

Foreldrene frykter at Catrine vil dø om hun ikke snart får hjelp,

– Jeg er redd hver dag jeg våkner, om Catrine lever i dag

– Da kommer hun til å dø

Fordi Catrine er samtykkekompetent, har kommunelegen vurdert det slik at hun ikke kan legges inn mot sin vilje.

Men professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse, mener pasienter som Catrine kan tvangsinnlegges.

– Det er slik at helsevesenet gjennom lovgivningen er gitt en handleplikt. Dersom det er påtrengende nødvendig å gi helsehjelp, så kan slik helsehjelp gis også uten samtykke, og også selv om pasienten motsetter seg slik helsehjelp.

Catrines mor frykter konsekvensene om datteren blir tvangsinnlagt.

– Da kommer hun til å dø.