terror (Foto: TV 2)
terror (Foto: TV 2)

Slo full terroralarm under Stortingets åpning

Men da terroralarmen gikk i Oslo for en måned siden ble beredskapstroppen nektet å bruke forsvarets helikoptre.

Tirsdag 2. oktober var det høytidelige åpning av det 157. storting. Kongen, dronningen og kronprinsen – regjeringen og hele stortinget – og de øverste lederne i embetsverket og forsvaret var samlet på Stortinget.

Det få visste var at politiet i Oslo denne dagen slo full terroralarm.

Fryktet angrep mot Stortinget

sjovoll (Foto: TV 2)
Politiet fryktet at en 43 år gammel tidligere straffedømt mann skulle slå til mot Stortinget. Dagen før hadde mannen truet med å bombe NRK Buskerud, Statens Hus og politiet i Drammen. Flere politidistrikter søkte etter mannen i flere fylker uten at han ble pågrepet.

Politiet i Oslo fryktet at mannen var i hovedstaden da Stortinget skulle åpnes.

– Vi hadde ikke kontroll på denne personen og vi mente han utgjorde en reell trussel. Vi hadde mye informasjon om denne personen blant annet hvilket potensial han hadde til å effektuere en trussel i en handling, sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

43-åringen er tidligere dømt for en rekke trusler mot enkeltpersoner og institusjoner. Han er blant annet dømt for å ha truet med å bombe årets 17. mai-tog i Oslo. Mens politiet på Østlandet jaktet på mannen fant etterforskerne ut at mannen hadde kjøpt 60 liter diesel på en bensinstasjon. Diesel var en viktig ingrediens i bomben Anders Behring Breivik sprengte utenfor Regjeringskvartalet 22. juli i fjor.

Ble stanset i Justisdepartementet

Politiets beredskapstropp mente situasjonen var så alvorlig at de ønsket å ha skarpskyttere i helikoptre over hovedstaden under åpningen av Stortinget. Oslo-politiet henvendte seg derfor til Forsvaret om formiddagen tirsdag 2. oktober og ba om bistand fra to Bell-helikoptre som er stasjonert på Rygge.

De sa ja til å bistå, vel vitende om at de skulle brukes av Beredskapstroppen i et skarpt oppdrag. To helikoptre landet i løpet av formiddagen på Ekeberg i Oslo. Det eneste som gjensto var en formell godkjennelse av bistandsanmodningen i Justisdepartementet.

– Vi var klar over at det var to helikoptre på Ekeberg, for vi hadde jo forhåndsvarslet for å prøve å være tidlig ute, sier Sjøvold til TV 2.

– Men hva skjer da etter det?

– Ja det må du nesten spørre noen andre om, sier han.

Vi har spurt både Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet om hva som skjedde med bistandsanmodningen fra Beredskapstroppen. Det viser seg nå at denne anmodningen ble stanset i Justisdepartementet. En statssekretær besluttet at politiet ikke trengte håndhevelsesbistand fra Forsvaret.

– Hva vil du si om det?

– Det tror jeg ikke vil si så mye om, sier politimesteren.

– Vi har, fra vårt ståsted, vært ryddige på det vi skulle gjøre. Vi har skrevet en god bistandsanmodning, som er tydelig på hva vi ønsker. Og i hvert fall for fremtiden så må vi få klare linjer for hvordan vi skal forholde oss, sier Sjøvold til TV 2.

Den terrormistenkte mannen ble pågrepet to dager seinere.

Justisdepartementet: – Fulgte retningslinjene

Hvorfor Justisdepartementet overprøvde Beredskapstroppen er ikke kjent. I en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Marit Hofsmarken Haugen i departementet heter det: «Retningslinjene ble fulgt i denne saken. Anmodninger skal følge linjeansvaret. Den formelle avgjørelsen om at anmodning om håndhevelsesbistand ikke skulle fremmes, ble tatt av statssekretær JD. Dette er det departementet som avgjør. Departementet forholder seg til Politidirektoratet og det var dialog i saken mellom JD og POD.».

Samtidig som Oslo-politiet ba om helikopterbistand hadde Forsvarets Spesialkommando – FSK – oppfattet at situasjonen var alvorlig i hovedstaden. De var tilfeldig i området og gjorde seg klare til å bistå. Problemet deres var at de manglet ammunisjon, får TV 2 opplyst.

Kongens livvakter fraktet ammunisjon

På FSK-hovedkvarteret i Rena leir er tilfeldigvis flere tjenestemenn fra Den kongelige politieskorte på øvelse. Når de få høre om at det står FSK-soldater i hovedstaden uten ammunisjon avbryter de øvelsen. De setter kursen mot Oslo og Lutvann leir med ammunisjon til spesialsoldatene.

TV 2 kunne for en måned siden fortelle om livvaktene som under uttrykning trosset veisperringer og kjørte inn i et sprengningsklart område på E6 sør for Hamar. To biler fra eskorten med mengder med ammunisjon til FSK kjørte inn i området bare sekunder før sprengningen skulle gjennomføres. Heldigvis ble de oppdaget av en veiarbeider og en katastrofe ble avverget.

Ingen kan i dag forklare hvem som ba livvaktene om å transportere ammunisjonen. Forsvarsdepartementet opplyser at det aldri kom en formell anmodning om å ta dette oppdraget. Forsvarets Spesialkommando ble ikke satt inn i hovedstaden denne dagen.

LES OGSÅ: Her aksjonerer beredskapstroppen mot et «kapret» fly

Faremo: – Ingen kommentar

Den største nasjonale terrorøvelsen noensinne pågår i disse dager. Justisminister Grete Faremo ønsket ikke å kommentere problemene som oppsto den dagen Stortinget åpnet. Men hun er

grete faremo (Foto: Scanpix)
opptatt av den nye Bistandsinstruksen hennes departement har fått på plass.

– Det har forenklet samarbeidsløsningene. Men vi kan sannsynligvis bli ennå bedre, ikke minst knyttet til lange beslutningsveier, sier Faremo til TV 2.

Hva slags inntrykk har du av behandling av bistandsanmodninger i ditt eget departement?

– Dette er vurdert med stort alvor, det er sterkt ønskelig å forbedre kvaliteten i behandlingen av anmodningene, sier hun.

Politimesteren i Oslo har nå skrevet brev til Politidirektoratet, hvor han ber om en avklaring på hvordan bistandsanmodninger skal behandles i fremtiden.

LES OGSÅ: Her aksjonerer beredskapstroppen mot et «kapret» fly

Kritisk Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide var leder for Stortingets 22.juli-komite. Han krever nå svar fra Justisminister Grete Faremo etter avsløringene.

Se intervju med Hareide her: