GULLHONORAR: LO leder Roar Flåthen fikk etter press fra Nærings  og handelsdepartementet en gullkantet varaplass i styret til Kongsberg Gruppen. Her med næringsminister Trond Giske. (Foto: Holm, Morten/NTB scanpix)
GULLHONORAR: LO leder Roar Flåthen fikk etter press fra Nærings og handelsdepartementet en gullkantet varaplass i styret til Kongsberg Gruppen. Her med næringsminister Trond Giske. (Foto: Holm, Morten/NTB scanpix)

LO-lederen fikk personlig styreverv med superlønn

Etter press fra Trond Giskes nærings- og handelsdepartement fikk LO-leder Roar Flåthen en spesialplass i styret i Kongsberg Gruppen ASA. I tillegg er honoraret langt over hva som er vanlig for en slik stilling.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Selv om det ikke fantes ledige styreplasser i Kongsberg Gruppen ASA vet TV 2 at Nærings- og handelsdepartementet utøvde sterkt press for at det ble opprettet en egen varastilling for å finne plass til LO-leder Roar Flåthen i styret til selskapet.

I tillegg skulle denne stillingen lønnes som er ordinært styremedlem, langt over hva som er vanlig honorar for et varamedlem i samme styre.

Dette kommer fram dagen etter at TV 2 kunne avsløre at næringsminister Trond Giske (Ap) kom med krav om å få sin gode kompis Tore O. Sandvik i styret i Telenor. Noe Giske selv nekter for.

Ingen var på valg

– Valgkomiteen mottar mange forslag fra aksjonærene og ett av de kom fra Nærings- og handelsdepartementet. Dette gikk ut på at Roar Flåthen skulle velges som styremedlem, bekrefter Sverre Valvik som er leder i valgkomiteen.

INNGIKK KOMPROMISS: Valgkomiteens leder Sverre Valvik kom opp med et kompromiss for å komme Nærings- og handelsdepartementet i møte.  (Foto: Nils P. Vigerstøl / Arendals Tidende)
INNGIKK KOMPROMISS: Valgkomiteens leder Sverre Valvik kom opp med et kompromiss for å komme Nærings- og handelsdepartementet i møte. (Foto: Nils P. Vigerstøl / Arendals Tidende)

Til tross for at ingen av styremedlemmene i Kongsberg Gruppen ASA var på valg, ville likevel Nærings- og handelsdepartementet, som forvalter Statens eierandel i Kongsberg Gruppen, ha inn et nytt styremedlem.

Staten eier 50,001 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen ASA, og er dermed største eier. Det er Nærings- og Handelsdepartementet med statsråd Trond Giske (Ap) i spissen som forvalter eierinteressene.

Til tross for at eierne kunne fremme egne forslag via selskapets internettportal, kom det ingen ønsker om å bytte ut noen av styremedlemmene i Kongsberg Gruppen innen den nedsatte tidsplanen.

Samtlige av de fem aksjeeiervalgte styremedlemmene som ble valgt på den ordinær generalforsamlingen i konsernet 9. mai 2011, skulle dermed bli sittende til neste ordinære generalforsamling i 2013.

Kom fram til et kompromiss

Dermed kom valgkomiteen med leder Sverre Valvik i spissen i en vanskelig situasjon som følge av ønsket fra majoritetseieren.

– Vi fant at tidspunktet var vanskelig for å få inn et nytt styremedlem, sier Valvik til TV 2.

Dermed kom valgkomiteen fram til et kompromiss ved at de opprettet en ekstra varamedlem-stilling for LO-leder Roar Flåthen.

– I 2012 var ingen styremedlemmer på valg og derfor var det litt vanskelig å ta hensyn til dette ønsket. Vi drøftet saken i valgkomiteen og kom etterhvert fram til et kompromiss.

TV 2 vet at Nærings- og handelsdepartementet utøvde sterkt press mot valgkomiteen for å få inn LO-lederen i styret.

LO-leder Roar Flåthen (Foto: Aas, Erlend/NTB scanpix)
LO-leder Roar Flåthen (Foto: Aas, Erlend/NTB scanpix)

I valgkomiteens brev datert april 2012 står det at det sittende styret etter komiteens vurdering gjør et godt arbeid og at selskapets vedtekter kun gir rom for fem medlemmer valgt av generalforsamlingen. Videre står det det kan åpnes for at generalforsamlingen også kan velge inntil to varamedlemmer til styret.

Løsningen fra Valvik og valgkomiteen var da å opprette en supplerende plass som fast møtende varamedlem med møte- og talerett, men uten stemmerett. Stillingen var øremerket Roar Flåthen.

Særavtale på lønn

I brevet fra valgkomiteen heter det også følgende: Aksjeeiervalgt varamedlem foreslås godtgjort tilsvarende styremedlem.

I Kongsberg Gruppen honoreres et varamedlem med 9800,- per møte. Et fast styremedlem honoreres med 195.000 kroner per år.

- IKKE URIMELIG: Næringsminister Trond Giske (Ap) mener at honoraret til Roar Flåthen ikke er urimelig. (Foto: TV 2)
- IKKE URIMELIG: Næringsminister Trond Giske (Ap) mener at honoraret til Roar Flåthen ikke er urimelig. (Foto: TV 2)

Med åtte ordinære styremøter i året er da honoraret Flåthen får, langt høyere enn andre varamedlemmer.

Hvorfor LO-leder Roar Flåthen, som ekstra varamedlem uten stemmerett, skal lønnes som et ordinært styremedlem, ble ikke begrunnet i innstillingen fra valgkomiteen.

I brevet skriver komitélederen at Roar Flåthen har en betydelig innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv og at han som tidligere ansatt i Kongsberg Våpenfabrikk har god kjennskap til bedriften.

Forslaget om å opprette denne spesielle stillingen for Flåthen er ifølge brevet enstemmig i valgkomiteen.

LES OGSÅ: Hareide: – Dette kan være veldig alvorlig for Giske

– Ikke urimelig

Næringsminister Trond Giske (Ap) forsvarer at Roar Flåthen gikk inn som varamedlem i styret. Han mener også at honoraret Flåthen får ikke er urimelig i forhold til jobben han gjør.

– Ja, det er jo utifra en helhetsvurdering for selskapet. Det vel helt rimelig at folk som møter på alle styremøtene får det samme honoraret som andre. Det er vel ikke urimelig, sier Giske til TV 2.

Næringsministeren mener også at Flåthens erfaring er nyttig for styret i Kongsberg Gruppen.

KRITISK: Harald Tom Nesvik (Frp) mener at styreordningen for LO-lederen virker som en ren gavepakke økonomisk. (Foto: Åserud, Lise/NTB scanpix)
KRITISK: Harald Tom Nesvik (Frp) mener at styreordningen for LO-lederen virker som en ren gavepakke økonomisk. (Foto: Åserud, Lise/NTB scanpix)

– Det er jo sånn at vi trenger styre med stor bredde, og det å ha stor samfunnsmessig og industriell erfaring som Roar Flåthen har, det synes jeg valgkomiteen i sin begrunnelse har understreket på en god måte. Han vil være nyttig for styret nå, som da han satt i styret tidligere.

LES OGSÅ: Høyre om Entra-saken: – Det er en suppe!

– Meget besynderlig

Andre nestleder i Stortingets næringskomité, Harald Tom Nesvik (Frp), er sterkt kritisk til måten den ekstraordinære styrestillingen ble opprettet på.

– Man kan nærmest få inntrykk av at dette er en økonomisk gavepakke til Roar Flåthen. Det er svært beklagelig med tanke på de pengegavene LO gir til Arbeiderpartiet i hver valgkamp. Denne saken er meget besynderlig og meget underlig, sier Nesvik til TV 2.

Nesvik mener statsminister Jens Stoltenberg snart bør rydde opp i egne rekker.

– Statsministeren har en statsråd i sine rekker som han bør ta en alvorsprat med slik at norsk næringsliv ikke blir rammet av en tillitskrise ved at man utnevner personer som ikke burde sittet i disse styrene, sier Nesvik.