Rundorm 1024
Rundorm 1024

Forskere krever nasjonal innsats etter sjokkfunn i norsk fisk

Forskere slår alarm og krever nasjonale undersøkelser for å finne ut om kveis kan finnes i matfisk fra norske oppdrettsanlegg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens flere forskere TV 2 har snakket med anbefaler en bredt anlagt undersøkelse av norske oppdrettsanlegg etter funnet av rundorm – såkalt kveis – i norsk oppdrettsfisk, velger myndighetene å avgrense undersøkelsene til ett anlegg.

Oppdrettsanlegget som er valgt er nøyaktig det samme som Veterinærinstituttet allerede har undersøkt. Gjennom en vitenskapelig undersøkelse slår de fast at parasitten kan påvises i utkastfisk – såkalt taperfisk - som er mye mindre og svakere enn vanlig oppdrettsfisk fra anlegget.

– Kan ikke utelukkes

Så langt er det ikke funnet kveis i oppdrettsfisk som går ut på markedet. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) er engasjert av Mattilsynet for å undersøke funnet videre.

Men heller ikke Nifes kan utelukke at matfisk som går til blant annet sushi kan inneholde kveis.

– Selvfølgelig kan vi ikke utelukke det. Men risikoen for at kveisen skal infisere de spiselige delene av laksen den er neglisjerbar, mener forsker Arne Levsen ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) i Bergen.

Krever bredere undersøkelse

Kveis kan gi alvorlige tarmsykdommer dersom den kommer inn i menneskekroppen.

Professor Trygve Poppe og studenter ved Norges veterinærhøgskole gjorde funnet i 2011. Han mener vi har for lite kunnskap om oppdrettsfisk i andre deler av landet.

– Det kan være store regionale forskjeller her. Det er jo viktig, for vi eksporterer jo tross alt fisk fra absolutt hele kysten, mener Poppe.

– Det er jo derfor vi foreslår at de vi bør undersøke dette mer, sier seksjonsleder Tor Atle Mo ved Veterinærinstiuttet til TV 2.

De får støtte fra en av Norges fremste forskere på fiskehelse, som mener funnet av kveis er alvorlig.

– Dette bør sette i gang større undersøkelser av situasjonen langs norskekysten. For sel og hval har vi langs hele norskekysten, og smitten vil finnes langs hele norskekysten, mener professor Are Nylund ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Risikovurdering

Mattilsynet legger til grunn en risikovurdering fra det europeiske matsikkerhetsorganet EFSA, som i 2010 fastslo at risikoen for kveis i rå norsk oppdrettsfisk er veldig lav.

Premisset for vurderingen er at normal oppdrettsfisk utelukkende lever av pellets. Men senere studier viser at oppdrettsfisken også spiser andre organismer og småfisk som kan inneholde smittestoffer.

Våren 2013 regner Nifes med å ha avsluttet sin studie av kveis i norsk oppdrettsfisk. Levsen ser ikke bort fra at dette kan utløse en ny risikovurdering eller oppdaterte vitenskapelige råd fra EFSA.