FRED OG FORSONING: Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, la vekt på at «EUs virksomhet representerer folkenes forbrødring og utgjør en form for fredskongresser som Alfred Nobel refererte til som kriterier for fredsprisen i sitt testament.» (Foto: TV 2)
FRED OG FORSONING: Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, la vekt på at «EUs virksomhet representerer folkenes forbrødring og utgjør en form for fredskongresser som Alfred Nobel refererte til som kriterier for fredsprisen i sitt testament.» (Foto: TV 2)
ENIG: Leder i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, forteller det ikke var vanskelig å komme fram til årets vinner.  (Foto: TV 2)
ENIG: Leder i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, forteller det ikke var vanskelig å komme fram til årets vinner. (Foto: TV 2)
Den europeiske unionen er et traktatfestet mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa. (Foto: Georges Gobet/AFP)
Den europeiske unionen er et traktatfestet mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa. (Foto: Georges Gobet/AFP)
Martin Schulz (Foto: HEINZ PETER BADER/Reuters)
Martin Schulz (Foto: HEINZ PETER BADER/Reuters)

Derfor får EU fredsprisen

– EU og dens forløpere har over de siste seks tiårene bidratt til fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa, sa Thorbjørn Jagland på pressekonferansen fredag.

– I mellomkrigstiden gav Den norske nobelkomité flere priser til organisasjoner som jobbet for tysk-fransk forsoning. I årene etter 1945 er forsoning blitt en realitet. I dag er krig mellom Tyskland og Frankrike utenkelig.

Nobelkomiteens leder oppsummerte videre EUs arbeid og innlemmelse av stadig nye stater i unionen.

– Skillet mellom øst og vest er i stor grad brutt ned. Demokratiet er styrket. Mange etnisk-nasjonale konflikter er bilagt, sa Jagland.

TV 2 Play: Her kunngjør Jagland fredsprisvinneren

Han trekker fram det kommende medlemskapet til Kroatia, forhandlinger med Montenegro - og at Serbia har fått kandidatstatus som et eksempel på at forsoningsarbeidet styrkes på Balkan.

– EU er inne i en periode med store økonomiske vanskeligheter og betydelig sosial uro. Den norske Nobelkomité ønsker å fokusere på hva som har vært EUs viktigste resultat: Den vellykkede kampen for fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter.

Se flere reaksjoner:
Jens Stoltenberg: – Gratulerer, EU!
Erna Solberg: – Et fredsprosjekt fra starten av
Audun Lysbakken: – Feil pris til feil tid

Komiteen mener EU har spilt en stabiliserende rolle som har bidratt som har omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent.

Følg vår liveblogg her!

– Kontroversiell pris

Prio-sjef Kristian Berg Harpviken mener det er kontroversielt i norsk sammenheng å gi EU fredsprisen.

– Både Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland og dens sekretær Geir Lundestad har jo tydelig tatt til orde for at EU er en verdig fredspriskandidat, sier han til TV 2.

– Men jeg kan ikke se hvordan man kan argumentere for at EU det siste året har vært verdens viktigste bidragsyter til fred.

Likevel mener han det er utvetydig at EU har vært avgjørende for fred i Europa.

– Det er ingen tvil om at EU er et fredsprosjekt i sin kjerne og sin opprinnelseshistorie. Den europeiske kull- og stålunionene forebygget jo på mange måter den tredje verdenskrig.

Favoritt i flere år

EU har vært nevnt som favoritt i flere år. Unionen mellom de 27 europeiske landene har vært nominert gjentatte år, men har ikke nådd helt til topps.

Nobelkomiteens sekretær, Geir Lundestad, har tidligere uttalt at EU burde fått Nobels fredspris:

– Gjennom EU har man fått til ikke bare fransk-tysk forsoning, men EU har hjulpet til med å konsolidere demokratiet i Sør-Europa og har bidratt til å trekke inn de sentrale østeuropeiske landene i et nært samarbeid med resten av Europa, sa Lundestad til NRK da.

Enstemmig avgjørelse

Det er tidligere kjent at Nobelkomiteens beslutning var enstemmig.

– Vi er helt enig om den kandidaten som har vunnet. Jeg vil ikke si at det har vært noen komplisert prosess. I grunnen har det vært ganske enkelt, sa Thorbjørn Jagland, leder for Nobelkomiteen, til TV 2 fredag morgen.

ENIG: Leder i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, forteller det ikke var vanskelig å komme fram til årets vinner.  (Foto: TV 2)
ENIG: Leder i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, forteller det ikke var vanskelig å komme fram til årets vinner. (Foto: TV 2)

LES OGSÅ: – Lett å finne årets fredsprisvinner

I år hadde komiteen 231 nominerte kandidater til fredsprisen.

– Alle de 231 nominerte er seriøse kandidater. Forslagsstillerne har hvert fall ment at de er seriøs. Tidligere har vi hatt noen som var litt på grensen, men det er det slutt på, sa Lundestad.