Psykolog Gjermund Nysveen (til høyre) tror helseforetakene spekulerer i at de svakeste pasientgruppene ikke bruker retten sin til å kreve behandling. Han får støtte fra pasientombud i Akershus Knut Fredrik Thorne (til venstre). (Foto: Scanpix/Øyvind Holst - TV 2)
Psykolog Gjermund Nysveen (til høyre) tror helseforetakene spekulerer i at de svakeste pasientgruppene ikke bruker retten sin til å kreve behandling. Han får støtte fra pasientombud i Akershus Knut Fredrik Thorne (til venstre). (Foto: Scanpix/Øyvind Holst - TV 2)

– Helseforetakene spekulerer i svake pasientgrupper

For å spare penger lar sykehusene være å informere psykiatriske pasienter om sine rettigheter, hevder pasientombud Knut Fredrik Thorne. – Sykehusene finner på kreative løsninger.

Den private klinikken Incita Østsiden i Hurdal er ett av mange private helsetilbud som har avtale om å ta i mot pasienter som ikke har fått behandling innen tidsfristen ved helseforetakene.

Men hittil i år har de ikke fått inn en eneste pasient gjennom ordningen. Det bekrefter psykolog og fagsjef Gjermund Nysveen.

– Det siste året har vi ikke fått inn noen, sier han til TV 2.

Les også: – Bryter loven for å skjule brudd på behandlingsfrist

Ble sendt hjem

I 2009 var Linda Therese Myhre så tungt deprimert at hun forsøkte å ta sitt eget liv. Hun ble innlagt på en psykiatrisk akuttavdeling.

Linda Therese Myhre ventet i 18 måneder på behandling for psykiske lidelser. Ventetiden holdt på å ta livet av henne. (Foto: TV 2)
Etter én uke ble hun skrevet ut og sendt hjem. Med seg fikk hun en henvisning til behandling på distriktspsykiatrisk senter på Hamar (DPS).

Først etter 18 måneder fikk hun hjelp. Ventetiden holdt på å ta livet av henne.

– Det var fryktelig deprimerende. Jeg ble egentlig bare sykere og sykere, sier hun i dag.

Les også: Linda sto halvannet år i psykiatrikø

Få krever behandling

I fjor var det over 4531 brudd på behandlingsfristen for psykiatriske pasienter. Statistikk TV 2 har innhentet fra Norsk pasientregister, viser at bare 94 av disse – eller kun to prosent – benyttet seg av retten til å kreve behandling et annet sted.

Nysveen mener det lave klagenivået skyldes at mange ikke kjenner rettighetene sine.

– Pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, krever ikke nødvendigvis retten sin. Ofte må de ha hjelp eller bistand for å hevde sin rett, sier Nysveen.

I fjor var det over 4531 brudd på behandlingsfristen for psykiatriske pasienter. Bare 94 av disse - eller kun to prosent - benyttet seg av retten til å kreve behandling et annet sted.
Han får medhold fra pasientombudet i Akershus.

– Det er forholdsvis ressurssterke pasienter som kontakter oss. Vi skulle nok ønske at det var langt flere som kontaktet oss, fordi vi kjenner regelverket og kan bistå, sier Knut Fredrik Thorne, som er pasient- og brukerombud i Akershus.

Les også: Norsk psykiatri beskrives som livsfarlig

– Spekulerer med svake grupper

Gjermund Nysveen tror helseforetakene spekulerer i at de svakeste pasientgruppene ikke bruker retten sin til å kreve behandling.

– Jeg blir litt oppgitt og irritert på deres vegne, fordi dette tydeligvis er noe som er satt i system, sier han.

Les også: Philip (22) har ventet to måneder på psykiater

Psykologen får støtte fra pasientombudet.

– Jeg tror dette er helt bevisst fra sykehusets side. Her er det penger å spare. Hvis fristen brytes så må sykehuset betale for den behandlingen pasienten skal få et annet sted. Om nødvendig så har pasienten rett til å få behandling i utlandet, sier Knut Fredrik Thorne

Pasientombud i Akershus Knut Fredrik Thorne tror sykehusene helt bevisst unnlater å informere psykiatripasientene om sine rettigheter for å spare penger. Han ber dem ta kontakt med pasientombudet for å få råd. (Foto: Scanpix)

Han mener dette frister sykehusene til å la være å informere pasientene til om de rettighetene de har.

– Sykehusene finner på kreative løsninger, sier Thorne.

Se intervjuet med Knut Fredrik Thorne: – Utnytter pasientgrupper som i utgangspunktet har store problemer

Krever full gjennomgang

Venstres Trine Skei Grande mener regjeringen nå må ta en full gjennomgang av saken.

– Nå må helseministeren gå gjennom systemet og se om vi har et system som fører til kreativitet rundt behandling av pasienter, eller kreativitet for å omgå reglene, sier Grande.

Se hele intervjuet med Skei Grande her!

Helseminister Jonas Gahr Støre mener dårlig informasjon er en av årsakene til at pasienter ikke bruker sine rettigheter når de opplever fristbrudd.

– Det må vi gjøre noe med, slik at folk vet hvilke rettigheter de har. Vi må se om vi må sette i verk tiltak for å sikre at de får denne informasjonen, sier Støre.

Et annet tiltak som Støre vil sette i verk, er å knytte psykologer fast til legekontorene.

– Denne type tilbud følger opp samhandlingens ånd, nemlig at pasienten kommer inn tidlig og at man forebygger. Det er veldig viktig og jeg tror vi må ha fokus på det framover, sier Støre.