Meklingsfristen utløper ved midnatt tirsdag 9. oktober.

Leder i Norwegian Kabinforening (NK), Marit Lindén, forteller at de siden juni har forhandlet med ledelsen uten å få gjennomslag for noen av sine tariffkrav.

– Vi krever akseptable arbeidstidsbetingelser, og mener arbeidstid på opptil 60 timer i uken og 22 timer per dag er en for stor belastning. Vi krever også prosentvise lønnstillegg på linje med det pilotene og andre yrkesgrupper allerede har oppnådd i årets tariffoppgjør, sier Lindén.

Norwegian Kabinforening mener dessuten selskapet må dekke fast behov for arbeidskraft med faste ansettelser. (©NTB)