På en pressekonferanse torsdag kom helseminister Jonas Gahr med den første lekkasjen fra helsesiden i statsbudsjettet 2013.

Det er Helse Vest RHF som får i oppdrag å planlegge et norsk anlegg for partikkelterapi, skriver Dagbladet. Mulighetene for dette har allerede blitt utredet. Avdelingssjef for kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og professor Olav Mella var med i gruppen som gjorde utredningen.

Les også: Kreftlege: – Tragisk at behandlingen ikke kan brukes i Norge

– Utredningen leverte vi for et par år siden, sier han til tv2.no.

Den gang ble det anbefalt at Norge inngikk et samarbeid med Sverige frem til Norge kunne fikk sitt eget anlegg.

– Vil ta tid

– Det vil ta et par år før dette behandlingstilbudet er en realitet, og vi snakker om at dette vil koste milliarder, sier helseminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Milliarder er å ta sterkt i. 700 millioner til 1,5 milliarder er realistisk. Stråleanleggene kan vi kjøpe for 40 millioner dollar pluss moms, sier Mella.

Les også: Helsedirektoratet sier nei til kreftmedisinen

Ifølge Mella, som selv var med å utredet mulighetene for et eget partikkelanlegg i Norge, forklarer at det er hovedsakelig bygningene som vil koste penger.

FORNØYD: Generalsekretæren i Kreftforeningen er svært glad for satsingen fra helseministeren. (Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2)

– Det krever mye plass til slike anlegg. Minst 50–60 meter i lengste retning. Så det er vel så mye bygningsmassen som selve stråleanlegget, forklarer han.

– Veldig positivt

– Dette er et vedtak som hele det norske strålemiljøet har ventet på. Det er ingen tvil om at Norge må inn i partikkelbestråling. Det er veldig positivt at det settes i gang, sier Mella.

Foreløpig er det særlig barn og unge som har nytte av denne type behandling.

– Konsekvensene av strålebehandling hos barn er mye større, sier Mella.

Les også: Kreftprøver kan ligge på vent i to måneder

Barn kan få mindre veksthemming av partikkelterapi. Det gjelder blant annet hjerne og knokler, men også for å seinere få kreft.

– Desto lengre en pasient lever etter strålebehandling desto større er sjansen for å utvikle kreft som er utløst av strålingen, sier Mella til tv2.no.

Kreftforeningen er også svært glade for satsingen.

– Vi er glade for denne satsingen. Den viser at norske myndigheter nå har en ambisjon om i større grad å satse på ny teknologi på kreftområdet. Ved at vi også knytter forskning til dette, kan Norge bli et foregangsland, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Allerede i bruk

Denne teknologien er allerede tatt i bruk i mange land, blant annet i Tyskland, USA og Østerrike. Sverige og Danmark har også besluttet å bygge anlegg for partikkelterapi.

Ryel sier flere norske pasienter allerede får denne behandlingen i utlandet, og at det ikke er noen grunn til at pasientene ikke skal få denne behandlingen i Norge.

Les også: Stoltenberg: – Kreftmålet er ikke nådd

– Vi er derfor veldig fornøyd med at Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre så klart uttaler at kreft er et politisk satsingsområde, sier Ryel til tv2.no.

– Ved å ta i bruk ny teknologi kombinert med satsing på forskning, kan tilbudet raskere utvikles til å brukes ovenfor flere pasientgrupper enn i dag. I motsetning til vanlig strålebehandling gjør protonterapi det mulig å avgrense bestråling. Det betyr at en har mulighet til å gi høyere stråledoser med mindre skadevirkning, sier Ryel.

TV2/NTB