borgerlige (Foto: SCANPIX)
borgerlige (Foto: SCANPIX)

Helblått flertall på Stortinget

KrF øker mest etter å ha åpnet for å slippe Frp inn i regjering.

– KrF har tydeliggjort at vi ønsker et regjeringsskifte. Det er derfor veldig positivt at vi får en positivt effekt på den første målingen etter landsstyremøtet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til tv2.no.

LES OGSÅ: Enstemmig KrF-landsstyre sier ja til Frp

Mister ingen til de rødgrønne

På den første målingen TNS Gallup har laget for TV 2 etter at Kristelig Folkeparti åpnet for å slippe Fremskrittspartiet inn i regjering, går KrF mest frem med 1,2 prosentpoeng til 5,1 prosent. Partiet er dermed klart størst av de små partiene på Stortinget.

– Jeg er sikker på at den politiske debatten vil hjelpe sentrum, når det kommer tydeligere frem hva partiene står for og at du må stemme på et sentrumsparti for å få mer sentrumspolitikk, sier Hareide.

Bakgrunnstallene i den første målingen etter at landsstyret i KrF satt døra på gløtt for Frp, viser at partiet knapt mister en eneste velgere til de rødgrønne partiene, mens de henter noen flere velgere fra flere av de andre partiene enn de gjorde for en måned siden.

Sjekk alle tallene fra målingen i partibarometeret

Venstre under streken

Langt dårligere stelt er det for sentrumskameraten Venstre, som faller under sperregrensen, og med 3,6 prosent (- 1,7) får sin dårligste måling på over to år.

– Vi må jobbe mer. Det er viktig for våre potensielle velgere at de ser hva vi står for, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til tv2.no.

– Du har vært mye på reise i utlandet den siste måneden, har Venstre vært for usynlige?

– Ja, den siste måneden har v i nok vært det, innrømmer Venstre-lederen.

Bakgrunnstallene viser at venstre henter noen færre velgere fra de rødgrønne enn for en måned siden, mens nesten hver tredje Venstre-velger fra 2009 sier de vil stemme på Høyre.

– Det betyr at det er riktig med et samarbeid på ikke-sosialistisk side, og vi skal hente tilbake noen av de velgerne når det blir fokus på de politiske sakene, sier Skei Grande.

LES OGSÅ: Folket tror Erna vinner statsministerkampen

Helblått storting

Høyre befester for tredje måned på rad posisjonen som landets største parti og er nær ved å opprettholde rekordnivået fra september da de fikk 34,8 prosent. Tilbakegangen på 0,2 prosentpoeng til 34,6 prosent er godt innenfor feilmarginen på målingen.

Bakgrunnstallene viser at 84 prosent av Høyres velgere fra 2009 vil stemme på partiet i dag, mens hver sjette Arbeiderparti-velger og nesten hver tredje Venstre-velger fra 2009 sier de vil stemme Høyre.

Partiet er nå størst i alle landsdeler, og har nesten dobbelt så stor oppslutning som Arbeiderpartiet blant velgerne under 30 år.

Sjekk alle tall fra alle målinger i partibarometeret på tv2.no

Fremskrittspartiet går tilbake med 1,5 prosentpoeng til 16,3 prosent, etter at de i september hadde sin høyeste oppslutning på fem måneder.

Bakgrunnstallene viser at to av tre Frp-velgere fra 2009 er lojale mot partiet, mens hver fjerde tidligere Frp-velger ville ha stemt Høyre

Et valg i dag ville gitt de to partiene 50,9 prosent av stemmene og 91 mandater. De ville dermed fått klart flertall på Stortinget.

Rødgrønn fremgang

Arbeiderpartiet går frem med 0,3 prosentpoeng til 28,3 prosent. Bare 60 prosent av velgere som stemte på partiet i 2009 er lojale, mens det er om lag like mange tidligere Ap-velgere som nå flykter rett til Høyre, som setter seg på gjerdet og er usikre.

Senterpartiet går frem med 1,1 prosentpoeng til 4,7 prosent. Fremgangen skyldes først og fremst at det er flere tidligere Sp-velgere som nå er lojale mot partiet.

Sosialistisk Venstreparti går også frem med 0,7 prosentpoeng til 4,7 prosent. Fremgangen skyldes først og fremst at det er færre tidligere SV-velgere som vil stemme Arbeiderpartiet. Fortsatt er bare halvparten av SV-velgerne fra 2009 lojale mot partiet, mens to av ti flykter til regjeringsstorebror Arbeiderpartiet.

Beregninger laget med mandatberegningsprogrammet Celius, viser at SV-leder Audun Lysbakken ikke ville kommet inn på Stortinget fra Hordaland, selv om partiet kommer over sperregrensen med 4,7 prosents oppslutning.

Et valg i dag ville gitt de rødgrønne partiene 38,0 prosent av velgerne og 67 mandater på Stortinget, 19 færre enn de fikk ved valget i 2009.

LES OGSÅ: Historisk bunnrekord for de rødgrønne

Grønn bølge

Miljøpartiet De Grønne er denne gang størst av partiene utenfor Stortinget med en oppslutning på 1,3 prosentpoeng (+ 1,1).

Dette er den nest høyeste oppslutningen TNS Gallup har målt for partiet, som satte rekord med 1,6 prosent på målingen i mai.

1,2 prosent er likevel ikke nok til å kapre mandat på Stortinget fra Oslo, der terskelen for å kapre direktemandat trolig vil ligge rundt 3,77 prosent.

Rødt får 0,4 prosent (- 1,0) og andre partier og lister 0,7.

Målingen er tatt opp av TNS Gallup for TV 2 med personlige telefonintervju av 965 stemmeberettigede personer, i tidsrommet 24.–28. august. 76,8 prosent oppgir partipreferanse (- 6,5 prosentpoeng fra september). Feilmarginen er +/- 1,4–2,8 prosentpoeng., størst for de største partiene.