I henhold til Kringkastingsloven har vi fire reklamefrie dager i året. Disse dagene er:

Langfredag
1. Påskedag
1. Pinsedag
1. Juledag

Filmene skal være informative/opplysende og ikke inneholde oppfordringer til økonomisk støtte/vederlag. Filmen kan være maksimum 30 sekunder.

Henvisning til dyre 800-nummer er ikke tillatt, dog kan henvises til vanlig telefonnummer/webadresse/email.

Vedlagt tekniske spesifikasjoner for videobånd må følges, avvik fører til at filmen ikke kommer på.

TV 2 AS forbeholder seg den redaksjonelle rett til å avvise enhver film.

Før en eventuell godkjenning må det søkes om plass. Dette gjøres ved å å sende en mail til reklamefridag@tv2.no. Mailen må inneholde informasjon om hvem dere er, hvorfor dere søker og hva dere vil ha som innhold i filmen. Mailen må sendes senest 1 måned før den aktuelle reklamefrie dagen.

Fullstendige retningslinjer for reklamefrie dager kan du laste ned her