AUF får ikke lov til å rive noen bygg på Utøya før alle berørte parter har blitt enig om den fremtidige bruken av øya, opplyser Hole kommune til TV 2 onsdag.

LES OGSÅ: – Utøya er vårt Auschwitz

Ville rive bygg

Den 7. september la AUF frem planene for «Nye Utøya». Dagen før hadde hadde organisasjonen sendt søknad til Hole kommune, hvor de ber om tillatelse til å rive cafébygget og pumpehuset, steder hvor svært mange ungdommer brutalt ble skutt og drept 22. juli i fjor.

Psykolog Atle Dyregrov mener de etterlattes meniger må tillegges mest vekt.

– Det er veldig naturlig at de pårørende opplever dette som vanskelig. De oppleverer dette som et sted med mange avretningssteder, og da er det ikke lett å tenke seg at dette skal bli et sted hvor folk kan dra for å more seg, sier Dyregrov til TV 2.

– Det kan også være vanskelig for mange av de overlevende, som har mistet nære venner. Man må bruke tiden og ikke forhaste seg for å få til en utbygging med det aller første, legger han til.

LES OGSÅ: Mange av Utøya-foreldrene sliter

Vil ha fredsmuseum

I går fortalte TV 2 om Vanessa Svebakk og Gunn Rusten. Begge mistet de et barn på Utøya den 22. juli i fjor.

– Vi vet at de aldri kommer hjem igjen, men vi ønsker ikke at de bare skal være navn i en bok, sier Vanessa Svebakk.

Datteren hennes, Sharidyn Svebakk-Bøhn, ble bare 14 år. Hun var den aller yngste som ble drept på Utøya den 22. juli i fjor.

Sammen med 200 andre etterlatte, har Svebakk og Rusten nå sendt brev til AUF, Hole kommune, Buskerud fylkeskommune og Riksantikvaren – med anmodning om at Utøya skal fredes, og bli et fredsmuseum.

LES OGSÅ: Utøya-pårørende reagerer på Facebook-gruppe

Prosess i gang

AUF ønsker ikke å bli intervjuet om denne saken, men pressekontakt Trygve Losnedahl skriver i en tekstmelding til TV 2 at det nå er en ordinær prosess for reguleringsplan satt i gang.

Her vil blant annet Fylkesmannen kunne komme med innsigelser.

– Vi forholder oss til de innsigelser som eventuelt måtte komme. Ellers er AUF opptatt av å lytte til alle innspill etterlatte har om Utøya, skriver Losnedahl.

LES OGSÅ: Breivik-forsvarer Bæra fortalte alt til hunden