Videoopptak av intervjuet vil styrke rettssikkerheten til asylsøkeren, avklare misforståelser og uenigheter om hva søkeren egentlig forklarte, heter det i Justisdepartementets forslag til endring i utlendingsforskriften, skriver Vårt Land.

Forslaget er nå sendt på høring.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) sier hun i utgangspunktet er positiv til forslaget, men understreker at det må informeres om at intervjuet tas opp.

– Mange er utrygge og ikke vant til annet enn korrupte regimer, sier Austenå.

Fra før har UDI mulighet til å ta lydopptak av intervjuet. I tillegg foreslår justisminister Grete Faremo (Ap) at politiet skal få hjemmel til å ta lydopptak av og filme asylregistreringen hos politiet. I dag har politiet mulighet til å gjøre det hvis asylsøkeren gir samtykke, men det kan oppleves som press, mener departementet. (©NTB)