Tor Løkken var fallskjermjeger, politimann og han var med på å starte politiets beredskapstropp.

For et år siden ble han lagt inn på Akershus Universitetssykehus med alvorlige symptomer på slag, men det var ikke plass til han på et sykehusrom.

– Da ble han kjørt ut på gangen, forteller kona Gerd Løkken til TV 2.

ahusKone (Foto: TV 2)
Tor ble ikke undersøkt godt nok. Personalet hadde ikke tid.

Da familien skulle komme på besøk var det ingen som engang visste hvor han lå.

– Da var det mamma som fant ham i gangen nederst, uten tilsyn, uten overvåkingsutstyr og uten noen sykepleiere i nærheten, forteller sønnen Thor Arne Løkken.

– Det som er sikkert er at han var i enda dårligere form enn kvelden før, forteller Gerd.

LES OGSÅ: Ahus refses etter at Camilla døde under mandel-operasjon

Tor ble dårligere. Etter hvert trodde Gerd at mannen hennes sov. Men han var bevisstløs.

To leger kom tilfeldigvis forbi

Ingen leger eller sykepleiere fulgte med på ham, før noen ambulanseleger tilfeldigvis kom forbi og slo alarm:

– Da begynte ting å skje. De ropte etter surstoff. Da startet de med å jobbe å få liv i ham igjen, forteller Gerd.

ahussonn (Foto: TV 2)

Det viste det seg at Tor hadde fått et slag over et døgn tidligere. Han ble sendt til Rikshospitalet, men det var for sent.

– Føler dere at dere ble tatt på alvor?

– Vi ble aldri tatt på alvor, sier sønnen.

Kjenner du til lignende hendelser fra Ahus? Kontakt TV 2s journalist her.

Eneste innrømmelse fra Ahus

Denne saken er det eneste dødsfallet Ahus foreløpig vil innrømme at direkte kan knyttes til bemanningssituasjonen ved sykehuset i fjor. Tor døde fordi personalet ikke hadde tid til å følge med på ham:

I Ahus sitt tilsvar i fylkesmannens tilsynssak mot sykehuset skriver de:

«Dødsfall nummer ni som skjedde i oktober 2011, kan knyttes til bemanningssituasjonen i den aktuelle avdeling.»

– Jeg vil si unnskyld til pårørende og pasienter som har vært skadelidende ved sykehuset i 2011, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Ahus.

Fylkeslegen konkluderte fredag i en endelig rapport at det ble drevet uforsvarlig på Ahus i 2011.

AhusStore

– Sykehuset var så presset i den perioden at sikkerheten ikke var fullt ut ivaretatt til enhver tid, sier fylkeslege Petter Schou.

Vil bli kvitt slike hendelser

På sin første dag som helseminister måtte Jonas Gahr Støre starte med å kommentere dødsfallet som skyldes svikt i bemanningen.

– Vi kan dele deres sorg over å ha opplevd dette, sier dagens nye helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og legger til:

– Vi som nå har ansvar, i alle ledd, må jobbe for å få pasientskader og denne type hendelser ned.

LES OGSÅ: Strøm-Erichsen nekter å svare for seg