AVBRØT INTERVJU: En medarbeider måtte gå mellom pressen og Anne-Grethe Strøm-Erichsen da hun fikk spørsmål om Ahus. (Foto: TV 2)
AVBRØT INTERVJU: En medarbeider måtte gå mellom pressen og Anne-Grethe Strøm-Erichsen da hun fikk spørsmål om Ahus. (Foto: TV 2)

Strøm-Erichsen nekter å svare for seg

En tydelig oppgitt Anne-Grethe Strøm Erichsen nektet å svare på pressens spørsmål om sykehusdriften ved Ahus.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter regjeringsutnevnelsen fredag snakket TV 2 med Anne-Grete Strøm-Erichsen, som fikk spørsmål om den kritikkverdige driften ved Ahus.

Fylkeslegen la tidligere i dag frem en rapport, som konkluderer med at driften i deler av 2011 var uforsvarlig. I rapporten står det i klartekst at det var et «misforhold mellom bemanning og aktivitet som tilsa økt risiko for pasientsikkerheten.».

Viste til Støre

Strøm-Erichsen ville ikke svare på kritikken etter at hun hadde mottatt nøkkelen i Forsvarsdepartementet.

– Det er tre dødsfall som knyttes direkte til lav bemanningssituasjon i Akershus. Hva skal til for at dere tar situasjonen på alvor?

– Nå har jeg sagt at dette har jeg overlatt til den nye helse- og omsorgsministeren, som er klar til å svare på det brevet.

– Men dette skjedde under en omstillingsprosess som du hadde ansvaret for.

– Men det er likevel sånn at omstillingsprosesser, de går over lang tid. Nå er det en ny helse- og omsorgsminister som svarer gjerne på de spørsmålene.

– Tar du selvkritikk?

Forsøkte å avbryte intervjuet

På dette tidspunktet forsøker departementsråden i Forsvarsdepartementet å avbryte intervjuet, og stiller seg opp mellom statsråden og pressen.

Men spørsmålene fra det fullsatte pressekorpset fortsetter:

– Bør ikke du ta ansvar for å svare for det i dag? Selv om du har fått en ny rolle, så har dette skjedd på din vakt.

– Jeg har svart hele uken på de spørsmålene. I dag har jeg gått over i Forsvarsdepartementet. Da er jeg her, og så er det den nye helse- og omsorgsministeren som vil svare på de spørsmålene, sier en tydelig irritert Strøm-Erichsen.

– Jeg tar mitt ansvar!

– Men det at du har blitt forsvarsminister i dag, fritar det deg fra ethvert ansvar som helseminister?

– Jeg har tatt mitt ansvar, og jeg tar mitt ansvar!

– Kan du forstå at dette kan oppfattes som en ansvarsfraskrivelse fra din side?

– Nå syns jeg dere skal gå bort i Helse- og omsorgsdepartementet, og få svar der, sier Strøm-Erichsen bestemt.

Journalistene blir etterhvert avbrutt av departementsråden og flere informasjonsmedarbeidere i Forsvarsdepartementet.