I flere reportasjer har TV 2 Nyhetene fortalt om den krevende situasjonen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) etter at sykehuset tok over 160.000 pasienter fra sykehusene i Oslo.

Fylkeslege Petter Schou har konkludert med at det var altfor lav bemanning på sykehuset i store deler av 2011, og at dette førte til at Ahus ble drevet uforsvarlig. Nå beklager sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir ved Akershus universitetssykehus.

– Jeg vil si unnskyld til pårørende og pasienter som har vært skadelidende ved sykehuset i 2011, sier hun.

LES OGSÅ: Ny alarm om bemanningen ved Ahus

Får kritikk

I perioden januar til oktober i fjor kom det inn en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte, og det ble meldt inn ni unaturlige dødsfall og 20 meldinger om alvorlig personskade.

– Antall pasientskader ved Ahus er sammenlignbar med andre sykehus i Norge, men vi må likevel bli bedre. Det betyr trening, trening og atter trening. Vi må sette av både tid og penger til å trene på kritiske situasjoner, slik de gjør blant annet i olje og luftfart, sier Gunnlaugsdottir.

Tidligere i sommer konkluderte fylkeslegen med at det ble drevet uforsvarlig på Ahus i deler av 2011. I høst fikk sykehuset en ny mulighet til å forklare seg og fredag kom den endelige rapporten fra fylkeslegen.

I rapporten går det fram at det i deler av året var for lav bemanning, noe som innebar økt risiko for pasienters sikkerhet.

«Spesielt januar og februar, og for deler av sykehuset, hadde man et misforhold mellom bemanning og aktivitet som tilsa økt risiko for pasientsikkerheten. Ut fra vår vurdering, sett i ettertid, kan man heller ikke utelukke at risikoen i perioder var så høy at den kan ha bidratt til uforsvarlig drift.»

LES OGSÅ: Strøm-Erichsen: Ahus meldte om forsvarlig drift

LES OGSÅ: Vil at helseministeren går av

– Mindre trygt enn vanlig

Fylkeslegen Petter Schou står fast ved at sykehuset kan ha blitt drevet uforsvarlig.

– Det står vi ved, men det er gjort forbedringer, sier han til TV 2.

Ahus kom selv med en del endringer på sitt tallmateriale som fylkeslegen brukte i sin første rapport om situasjonen ved sykehuset. Uten at Schou mener det har påvirket utfallet av denne rapporten.

– Hvis det ikke var så ille i fjor forstår jeg heller ikke hvorfor det i så fall var nødvendig med alle endringene de har gjort i år, sier Schou.

– Er det trygt å være pasient på Ahus nå?

– Ja.

– Var det trygt å være pasient i fjor?

– Nei, i deler av fjoråret var det hvertfall litt mindre trygt enn vanlig å være pasient ved Ahus, sier Schou.

LES OGSÅ: Forsvarer helseministeren etter Ahus-skandale

(TV 2/NTB)