En oversikt Utdanningsforbundet har laget for Dagsavisen om utviklingen i de ti største kommunene de fem siste årene, viser at på drøye ti år er omfanget av store elevgrupper i praksis tredoblet.

I 2001 ble en av ti elever undervist i grupper på 20 elever eller mer. I fjor gjaldt dette hver fjerde elev.

Spesialundervisning tar mye av tiden

Samtidig viser tallene at spesialundervisning tar en stadig større del av kaka. De mellom 7 og 8 prosentene av elevene som får spesialundervisning, legger beslag på opptil 20 prosent av lærertimene.

– Vi trenger en lovendring

Det brukes mindre penger på undervisning for hele klassen, fastslår Utdanningsforbundet.

– Dette viser det vi allerede har pekt på, nemlig at vi trenger en lovendring som sikrer flere lærere i skolen, sier forbundsleder Mimi Bjerkestrand. (©NTB)