Konflikta mellom Kina og Japan om øygruppa kalla Diàoyú, på kinesisk og som japanarane kallar for Senkakuøyene lever sterkt blant den vanlege kinesaren på gata.

– Dei fleste nattklubbar krev at du støttar Kina i konflikten før du slepp inn, seier norske Christoffer Wiik.

20-åringen frå Lillehammer studerar nett no ved Peking University og opplever konflikta på tett hald.

– Utleigefirma gjer deg no rabattar om du støtter Kina i konflikta, seier han.

Lang krangel

Japanarane annekterte den omstridde øygruppa i 1895 gjennom okkuperinga av Taiwan, men mista den til USA etter at Japan var på den tapande sida etter andre verdskrig. I 1971 fekk Japan igjen råderett over øyene. Samstundes byrja både Kina og Taiwan å krevja retten sin til desse øyene.

RABATT: Om du har lyst på utleigeleiligheit i Beijing, kan du no få store rabattar om du seier deg einig med kinesarane i at det er dei som har rett til Diaoyu-øyene. (Foto: Christoffer Wiik)

Kina nektar mellom anna å godkjenna San Francisco-traktaten som gjorde at USA tilbakeførte øyene til Japan. Dei hevdar at kinesarane oppdaga øyene alt på 1500-talet.

LES OGSÅ: Kinesarane knuser japanske bilar i blindt raseri

Japan og Kina vart i 1972 einige om å vera ueinige om øyene. Samstundes byrja dei å dukka opp på kinesiske kart som kinesisk territorium.

Noko av bakgrunnen i det kan ligga i det faktum at det i 1969 vart oppdaga olje og gassreservar i havet rundt øyene.

Det har vore provokasjonar fram og tilbake, men det tok fyrst fyr i sommar. Då gjekk ei gruppe kinesarar og folk frå Hong Kong i land på øyene for å planta kinesiske og taiwanske flagg på øyene. Noko som hadde stor symbolverdi.

Tende på alle pluggar

Kinesisk media har brukt det for det dei har klart, sjølv om det er avslørt at dei har fjerna det taiwanske flagget frå fleire av bileta. Okkupantane vart snart kasta av øya, og etter kort tid kom det ei gruppe japanarar og gjorde det same.

BYTTA: Denne restauranten i Wudaokou-området i beijing har bytta ut det japanske flagget som plar henga der med det kinesiske. (Foto: Christoffer Wiik/Privat)

Tre av øyene har vore i privat eige, og i byrjinga av september gjekk japanske myndigheiter til det skrittet å kjøpa dei tre øyene for 148 millionar kroner.

LES OGSÅ: Høy spenning mellom Kina og Japan

Det fekk kinesarane til å tenna på alle pluggar, og i førre veka sendte dei militære fartøy for å overvaka sjøen rundt øyene.

Ein fryktar at konflikta berre vil eskalera frametter. Til tross for stadig tettare økonomiske band mellom landa lever framleis dei bitre minna frå då japanarane okkuperte Kina under andre verdskrig.

Tysdag denne veka var det offisiell minnedag for å markera Japans okkupasjon av Kina i 1931, skriv South China Morning Post.

Wiik har fleire japanske studentar i klassen, som ikkje vågar å gå på skulen i desse dagar.

LES OGSÅ: Japanske aktivister trosser Kinas advarsler

– Me har diskutert litt korleis dei har det. Og dei har vald å halda seg heima frå skulen i desse dagar, seier han.

MARKERAR SEG: Nasjonalismen står sterkt lant kinesarane. (Foto: AFP PHOTO / Saeed Khan)

På tysdag denne veka var han ved den japanske ambassaden og såg demonstrasjonane på nært hald.

– Det var stein og flaskekasting, men ikkje noko vald, seier han.

I området der Wiik bur er det fleire restaurantar. Dei har gjort store endringar.

Viftar med kinesiske flagg

– Det me merkar er at restaurantar og butikkar stengjer. Og når dei opnar igjen har dei tatt ned alt japansk, og erstatta det med kinesiske flagg og plakatar om at dei støttar Kina i konflikta, seier han.

LES OGSÅ: Japan vil ha kompensasjon fra Kina

Ein reknar med at det bur mellom 70.000 og 120.000 japanarar i Kina.

Marcus Jacobus Teeuwen er professor i Austasia-studiar hjå Universitetet i Oslo og Japan-ekspert. Han seier at det er få i Japan som tvilar på at Senkaku-øyene er japanske.

– Dei har veldig lite forståing for at det i det heile er eit spørsmål rundt dette, seier han til tv2.no.

KNUST: Japanske bilar ligg strøydd i Qingdao. (Foto: REUTERS/Stringer )

Det offisielle standspunktet i Japan er at det ikkje finst nokon uløyste konfliktar rundt denne øygruppa.

– Japanarane føler seg tråkka på tærne, seier han.

Teeuwen meiner at USA må ta på seg mykje av skulda for konflikten mellom verdas største og tredje største økonomi.

– Då Japan tok herredøme over øyene i 1895, vart dei innlemma i Okinawa, peikar Teeuwen på.

LES OGSÅ: Japan nekter å løslate kinesisk kaptein

Okinawa på si side vart okkupert av amerikanarane etter andre verdskrig, og var administrert av USA til 1972. Då fekk Japan øya tilbake, saman med Senkakuøyane. Utfordringa med det, er at San Francisco-traktata i 1951 sa at alt som Japan hadde okkupert skulle tilbakeførast til sine opphavlege eigarar. Men det skjedde ikkje med Senkakuøyene, som eigentleg skulle tilbakeførast til Taiwan.

– Så kinesarane har rett i at det er noko muffens her, meiner Teeuwen.

Han seier at dei sterke kjenslene ein ser i Kina i botn og grunn handlar om andre verdskrig.

– Det kjem opp kvar gong. Asiatane har ikkje kome like langt som oss når det gjeld å legga det som skjedde under krigen bak seg, seier han.

Japanarane lei av å vera audmjuke

– Det vert sagt at når asiatane vert tettare politisk integrerte, så vil dette løysa seg. Eg har framleis til gode å sjå dette skje, seier han.

LES OGSÅ: Berre i Kina ...

Han meiner japanarane byrjar å verta lei av dette.

– Me ser ein gradvis overgang frå audmjuk haldning, til ei meir gje blaffen haldning. Japanrane meiner no at ein burde slutta snakka om det, seier han.

ALTERNATIV PROTEST: Ein modell i Nanjing protesterar mot japanaranes forsøk på å endra namnet på øygruppa som kinesarane kallar for Diàoyú. (Foto: CHINA OUT AFP PHOTO)

Han viser til at japanarane ser på amerikansk nasjonalisme.

– Når dei kan gjera det, kvifor skal me krypa i støvet heile tida? er haldninga, seier Teeuwen.

LES OGSÅ: Kinesiske topp-politikarar avslørt i ellevill sexorgie

Nett som Kina har fleire konfliktar om aude øyer i havområda, har Japan to viktige konfliktar.

Den eldste handlar om fire øyer i Kyrillene som er under russiske territorium no, men som japanarane har kravd å få tilbake sidan slutten av andre verdskrig.

Konflikten har vore så betent, at det framleis ikkje er slutta formell fred mellom Russland og Japan.

– Koreanarane like sinna

I tillegg har Japan ei konflikt med Sør Korea om ei øygruppe som vert kalla for Takeshima på japansk og Dokdo på koreansk.

– Når det gjeld den konflikta er koreanarane like sinna som kinesarane er no, seier han.

Japan har no kravd at Kina betalar for alle skadane som er påført Japan sine eigedommar, ambassadar og konsulat melder avisa South China Morning Post.

LES OGSÅ: Over hundre tatt for organhandel i Kina

Det er skader for fleire hundre millionar kroner. Ein reknar med at angrepet på ein Honda-forhandlar i Qingdao på laurdag åleine utgjorde skader for over 90 millionar norske kroner.

– Som mange av bilforhandlarane demonstrantane har angripe er me eit kinesisk selskap på omtrent alle måtar. Pengane, folka og eigedommen me held til på er kinesisk, berre det at det er under eit japansk merke, seier Yang Xiao til South China Morning Post.

KNUSAR: Ein kinesisk demonstrant går berserk og knuser varane i eit japansk kjøpesenter i Qingdao. (Foto: REUTERS/Stringer )