Etter flere dødsfall på grunn av mangelfull pleieroppfølging ved Ahus, har det stormet rundt helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Krevende omstilling

Mandag sa hun til TV 2 at hun ikke har vurdert å trekke seg fra sin stilling. Tirsdag prøvde Stoltenberg å skape ny tillit rundt regjeringens helsepolitikk. Han ville ikke kommentere enkeltsakene der fylkeslegen har konkludert med at bemanningssituasjonen har vært medvirkende til at pasienter har dødd.

Les også: Krever at Ahus straffes etter Camillas dødsfall

Han påpeker videre at Ahus har gått igjennom en stor og krevende omstilling, og at helsepersonell er overflyttet til det nye sykehuset.

– Ahus er i en helt annen posisjon nå enn i den mest krevende del av omstillingsfasen, sier han.

– God og viktig jobb

Statsministeren sier videre at han fortsatt har tillit til helseministeren, som mandag hadde store problemer med å svare TV 2 på konklusjonen fra fylkeslegen.

– Helseministeren har bidratt til betydelig forbedring i norsk helsevesen. Vi har bedre overlevelsestall, vi behandler flere enn noen gang og ikke minst går kvaliteten opp, sier Stoltenberg.

– Mener du at ingen kunne gjort den livsviktige jobben som helseminister bedre enn Strøm-Erichsen?

– Hun gjør en god og viktig jobb som helseminister. Hun har vært ansvarlig for en omstilling det var bred enighet om på Stortinget, da man bygget et stort nytt sykehus i Akershus som skulle få ansvar for 160.000 flere innbyggere. Så måtte man jo bygge ned når det gjelder bemanning i Oslo. Overflyttingen var krevende, men er gjennomført og har gjort at vi har fått et flott nytt sykehus, sier statsministeren.

Les også: Nestlederen i Ahus-styret trekker seg

Vil ikke kommentere valget

Men han vil ikke svare på om han går til valg med den sittende helseministeren.

– Jeg har tillit til alle mine statsråder og det har jeg fordi de gjør en viktig og god jobb, sier Stoltenberg.

– Men går du til valg med Anne-Grete Strøm-Erichsen som helseminister?

– Du vet like godt som meg at jeg aldri kommenterer mulige endringer, sier han.

Les også: Høyrebølge sender regjeringstopper på dør