Sykepl_topp (Foto: Steinar Figved / TV 2)
Sykepl_topp (Foto: Steinar Figved / TV 2)

Torgeir og 69 andre pasienter måtte dele på fire pleiere

– Livsfarlig underbemanning på sykehjem flere steder i landet, mener Sykepleierforbundet.

I dokumentarfilmen ”Det er deg vi er glad i” som gikk på TV 2 onsdag kveld kommer det fram at Haugåstunet sykehjem i Stavanger om natten bare har en pleier til å passe på 16 pasienter ved sykehjemmets rehabiliteringsavdeling.

Totalt på sykehjemmet har tre hjelpepleiere og en sykepleier ansvaret for 70 pasienter.

Dehydrert og underernært

Filmteamet følger TV 2-journalist Torgeir Foss i året etter at han brakk nakken og ble lam fra brystet og ned. Etter åtte måneder på rehabilitering ved flere ulike sykehus kommer han tilbake til Stavanger i desember 2011, og får plass på Haugåstunet sykehjem. Da er Foss i bedring, men i løpet av tiden i Stavanger blir han igjen verre.

– Det er uansvarlig medisinsk, og det er umoralsk overfor meg som pasient. Det er utrygt. Hjelp oss, jeg er ikke alene.

BAKGRUNN: – Det er ikke armene og bena mine de er glad i, det er meg

Da han i januar skulle fra sykehjemmet til Sunnaas sykehus for å gjennomføre sin avsluttende rehabilitering, ble han i stedet sendt til lungeavdelingen på Ullevål sykehus. Da var han dehydrert og underernært.

– Jeg er veldig skuffet over Stavanger kommunes oppfølging av pasienter som meg, når de installerer meg her og sier de skal gi meg støtte. Det er ikke nok personale, og det er ikke nok kompetanse, sier Foss en av de siste dagene han bor på Haugåstunet.

torill_22
torill_22

Må tilkalle ambulanse

Hjelpepleier Torill Folkestad er en av dem som arbeider nattevakt på sykehjemmet. Hvis mer enn to pasienter trenger hjelp samtidig, er kapasiteten ikke tilstrekkelig. og under oppholdet på sykehjemmet spurte Foss henne ut om situasjonen. Han lurte på hva som skjer hvis det er mer enn to pasienter som trenger hjelp av flere pleiere samtidig.

– Da må vi enten vente, og hvis det er helt akutt må vi få sykebilen til å rykke ut, sier hun.

På TV-bildene får vi blant annet se Torgeir Foss en natt han selv opplevde dårlig oppfølging. Han hadde behov for å fjerne en pustemaske, og trengte hjelp, men blir tydelig redd da det ikke er personell som kan gjøre jobben.

– Det er uansvarlig medisinsk, og det er umoralsk overfor meg som pasient. Det er utrygt. Hjelp oss, jeg er ikke alene, sier Foss.

Han får støtte fra Norsk Sykepleierforbund.

– For dårlig sikkerhet

EliGunhild
EliGunhild
– Dette er for dårlig bemanning for å ivareta pasientenes sikkerhet. På en rehabiliteringsavdeling er det spesielt viktig at bemanningen justeres etter de pasientene som er der, og hvis en person som er lam fra brystet og ned bor på avdelingen må flere vakter inn, sier leder Eli Gunhild By til tv2.no.

Sykepleierforbundet har i flere år arbeidet for høyere grunnbemanning på sykehjemmene, men kan ikke si at situasjonen har blitt bedre.

Send inn dine opplevelser fra helsevesenet

– Eksempelet er dessverre ikke unikt. Dette gjelder over hele landet, og spesielt i de store byene. Politikerne må begynne å tenke trygghet og kvalitet foran penger, ellers settes pasientenes liv på spill, sier hun og utdyper:

– Det har lenge vært mye oppmerksomhet på økonomi på sykehjemmene, som har ført til nedskjæringer. Nå er det på tide å tenke på pasientenes sikkerhet.

By reagerer kraftig når hun får vite at Torgeir Foss var for syk til å gjennomføre avsluttende rehabilitering på Sunnaas.

– Ernæring er en grunnleggende sykepleieroppgave. Hadde han fått den behandlingen han trengte, kunne han tatt ett steg videre på Sunnaas. I stedet havner han på Ullevål på grunn av underernæring og dehydrering. Det må kunne kalles en svikt, sier hun til tv2.no.

– Vi har et godt rehabiliteringstilbud i Stavanger, så blir det opp til de som arbeider på nettene å prioritere hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst

– Gode systemer

Stavanger kommune vil ikke uttale seg om dette spesielle eksempelet, men mener sykehjemspasientene i kommunen får den oppfølgingen de har krav på – også alvorlig syke som ligger på rehabiliteringsavdeling.

– Vi har et godt rehabiliteringstilbud i Stavanger, så blir det opp til de som arbeider på nettene å prioritere hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst, sier levekårssjef Marit Bore til tv2.no

– Kommunen har også systemer for å oppdage avvik, og vi har ikke fått inn en eneste klage på at bemanningen på natt ikke er god nok. Bemanningen på natt er basert på faglige vurderinger, som varierer etter behov hos den enkelte pasient, sier Bore.

Torgeir Foss er ikke fornøyd med svaret fra kommunen. Han mener flere av hendelsene han har opplevd kvalifiserer til såkalte avviksmeldinger.

– Problemet er at personalet har fått beskjed at det er dette de har og får av ressurser. Det nytter ikke å ta det lenger oppe i systemet, sier Foss til tv2.no.