Hele ni pasienter døde uventet ved Akershus universitetssykehus (AHUS) i løpet av perioden fra januar til september 2011. En fersk rapport fra fylkeslegen i Akershus om driften ved sykehuset slår fast at AHUS hadde for mange pasienter og for få ansatte på jobb.

Torsdag valgte tidligere NHO-president Leif Frode Onarheim å trekke seg fra vervet som nestleder i styret ved sykehuset etter en rekke medieoppslag og massiv kritikk mot sykehuset den siste tiden. Avgangen ble offentliggjort i en kronikk Onarheim selv sendte til avisen VG.

«Det er vanskelig å leve med at noen pasienter kan ha mistet livet, eller har fått varige skader på grunn av for lav bemanning», skriver Leif Frode Onarheim.

BAKGRUNN: Nestlederen i Ahus-styret trekker seg

– Feil person som går

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sier til TV 2 at hun mener det er feil person som nå har tatt sin hatt og gått.

– Det er jo ikke Onarheim som sitter med det øverste ansvaret. Det er det helseministeren som gjør, sier Siv Jensen. Hun mener statsminister Jens Stoltenberg nå bør vurdere Anne Grethe Strøm-Erichsens stilling som helseminister.

LES OGSÅ: Politiet etterforsker tre barnedødsfall ved AHUS

Leder i Stortingets helse- og omsorgskomite, Høyre-nestleder Bent Høie, følger opp:

– Jeg regner med at statsministeren kontinuerlig vurderer om statsrådene er egnet til å inneha de posisjonene de har, sier Bent Høie, som er leder i Stortingets helse- og omsorgskomite, sier Høie.

Hareide: – Rydd opp eller gå

Mannen som nå retter de sterkeste ordene mot helseministeren er likevel KrF-leder Knut Arild Hareide, som fredag lot helse være et av temaene da han innledet på eget partis strategikonferanse i Oslo.

LES OGSÅ: Her er Hareides ti bud

– Når det nå kommer frem at driften ved AHUS har vært på et uforsvarlig nivå gjennom ni måneder er mitt budskap til helseministeren veldig klart og tydelig. Nå må hun rydde opp, og dersom hun ikke gjør det må hun finne seg en annen jobb, sier Knut Arild Hareide til TV 2.

– Det som har skjedd er hennes ansvar. Det er hennes jobb å rette opp i dette. Dersom Strøm-Erichsen ikke makter dette har hun ingenting å gjøre som helseminister, legger han til.

Kristelig Folkepartis leder mener ikke det er en formildende omstendighet for helseministeren at det er sykehusledelsen og deretter helseforetaket som har det daglige ansvaret for driften ved AHUS.

– Helseministeren har alltid det øverste ansvaret. Det er hun som eier sykehusene. Hun ser nå og får samtidig dokumentert hvor uholdbar situasjonen har vært ved AHUS gjennom ni måneder. Da må hun som eier av sykehuset ta grep, sier Hareide til TV 2.

LES OGSÅ: Krever at Ahus straffes etter Camillas dødsfall

– Hvor lang tid mener du helseministeren kan bruke på å rydde opp?

– Dette haster veldig. Med den type informasjon som nå er kommet frem og med denne alvorlighetsgraden handler det nå bare om dager for helseministeren, sier Hareide.

– Kan det bli aktuelt å sette saken på spissen overfor helseministeren også i Stortinget?

– Nå skal hun først få noen dager på seg til å få ryddet opp, men med bakgrunn i det som nå har blitt dokumentert må jo helseministeren selv ha et betydelig behov både for å vise at hun kan rydde opp samt å få frem hva som nå vil skje, sier Knut Arild Hareide til TV 2.

Ferierende statsråd avslår å kommentere

Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen er etter det TV 2 får opplyst på privat ferie i Polen fredag. Hun har fått tilbud om å kommentere saken, men har ikke ønsket dette.

LES OGSÅ: Frp forlanger ekstern sykehusgranskning

– Dette forteller faktisk at hun løpet fra ansvaret sitt, er Siv Jensens kommentar til Strøm-Erichsens plutselige utenlandsopphold.

Strøm-Erichsens høyre hånd i Helse- og omsorgsdepartementet, politisk rådgiver Tord Dale, er ikke veldig overrasket over de borgerlige partienes krasse uttalelser - og bedyrer at helseministeren selv har veldig god samvittighet.

– Det er ikke noe nytt at opposisjonen ønsker at statsråder skal gå av. Vi har et klart ansvar, men vi er også forsikret fra AHUS om at de selv mener de har hatt en forsvarlig bemanning, selv om det har vært en krevende situasjon ved sykehuset, sier Dale til TV 2.