Syversen brudepar (Foto: Scanpix, montasje)
Syversen brudepar (Foto: Scanpix, montasje)

KrF provosert over Høyres ekteskapsutspill

Høyre vil frata kirken vigselsrett. – Her trengs et sterkt KrF, sier partitopp.

Høyres programkomité går inn for at bare staten skal ha vigselsrett, mens tros- og livssynssamfunn kun skal være seremonimester, skriver Vårt Land.

Forslaget provoserer potensiell samarbeidspartner Kristelig Folkeparti.

– Det er overraskende at Høyre vil frata trossamfunn en rett de har hatt i mangfoldige år. Det rimer ikke med at Høyre er et verdikonservativt parti. Jeg synes kirken skal beholde vigselsrett inntil de selv ønsker noe annet, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen til tv2.no.

LES OGSÅ: Høyre vil frata kirken rett til å vie folk

– En byråkratiserende ordning

Blir det slik Bent Høie og Høyres programkomité foreslår, må alle par først henvende seg til et offentlig kontor for å få prøvd og godkjent ekteskapet. Deretter velger de om seremonien skal foregå i kirken eller hos et annet trossamfunn. De som ønsker en borgerlig vigsel, kan gjøre det like enkelt som før. Den ordningen vil bestå.

– Og de som hverken ønsker borgerlig eller kirkelig markering, kan nøye seg med bare den obligatoriske registreringen av giftermålet, sier Høie til Vårt Land.

Syversen mener Høyre kompliserer en ordning som fungerer godt i dag.

– Det et paradoks at Høyre foreslår en byråkratiserende ordning, at brudepar må forholde seg til to instanser. Jeg tror det er en fordel for de fleste å forholde seg til én instans. If it works, don't fix it. Og den ordningen vi har fungerer, så hvorfor endre det, spør Syversen.

POLITISK PANEL: Bør kirken miste vigselsretten?

– Et sterkt KrF

Syversen understreker at forslaget ikke er vedtatt Høyre-politikk, men et programforslag som skal på høring lokalt og behandles på partiets landsmøte i mai neste år. Dersom det blir vedtatt, blir det en del av forhandlingene i en eventuell ny borgerlig regjeringsplattform.

– Hvis dette blir en del av Høyres program, viser det at her trengs et sterkt KrF, sier Syversen.

– Men er dette noe KrF kan gå med på i et eventuelt samarbeid med Høyre etter stortingsvalget?

– Det vil sitte langt inne, forsiktig sagt, sier Hans Olav Syversen.

– Jeg tror Høyre respekterer at dette er en sak som er viktig for oss. Min erfaring er at Høyre vet veldig godt hva som er viktig for sine samarbeidende partier og med det i bakhodet, tror jeg vi kan komme greit ut av det, legger Syversen til.

LES OGSÅ: KrF-Bekkevold skal lede terrorhøringen

– Å gi etter for press

Trossamfunnenes selvstendighet er én av grunnene til at Høyre ønsker en ny ordning. Blant annet kan det bremse offentlige fremstøt for å tvinge kirken til å vie homofile par.

– Staten skal ikke kunne pådytte dem ordninger de ikke vil ha, sier Høie til Vårt Land.

– Men staten kan ikke i dag tvinge kirken til å vie personer de ikke vil vie, så jeg synes ikke at vi skal forskuttere at det blir slik. Det er å gi etter for press, og det synes jeg ikke vi skal gjøre, sier Syversen.

DAGRUN ERIKSEN: – Jeg er ikke ferdig med politikk

– Velkommen etter

Hos de andre opposisjonspartiene er stemningen til Høyres forslag langt mer positiv. Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker Høyre velkommen etter.

– Dette har vi foreslått flere ganger i Stortinget og det har stått i vårt program i åtte år, så det er bare flott at vi får støtte. Det er sånn i fleste europeiske land, i hvert fall de katolske. Når KrF får tenkt seg om så tror jeg at de ser at det er en god ordning, også for trossamfunnene, sier Skei Grande til tv2.no.

LES OGSÅ: Hareide uenig med egen programkomité

Også Frp er positive til Høyres forslag.

– Et betydelig flertall i Frp er for å skille kirke og stat. Ekteskapet bør bli en privat juridisk avtale, og så får det være opp til hver enkelt par å få en velsignelse hvis de vil det, sier Tord Lien (Frp) som er andre nestleder i Stortingets kirke-, utdanning- og forskningskomité.

LES OGSÅ: Frp splittet om homofil adopsjon

Delte meninger

I politisk panel på tv2.no er det delte meninger om kirken bør miste vigselsretten.

Syversens KrF-kollega i Oslo, Gaute Brækken, støtter Høyres forslag.

– Jeg er for obligatorisk borgerlig vigsel, fordi det er den beste måten å sikre likebehandling på. En slik ordning viser tydelig at myndighetene behandler ekteskapet som en juridisk ordning mellom to mennesker. Det er opp til de som gifter seg å selv definere sitt eget ekteskap utover det rent juridiske, og velge eventuell seremoni, mener han.

Absolutt ikke, svarer sjefredaktør i Bergensavisen, Anders Nyland. Han mener det vitner om mangel på respekt for kirken at Høyre vil frata den en rett.

– Dersom kirkens organer selv finner at det er hensiktsmessig å frasi seg vigselsretten, er blir det en annen sak, skriver han.

Leder i Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem er uenig.

– Med så mange trossamfunn i «ymse-kategorien» som skal likebehandles, vil det være hensiktsmessig at kun staten har formell vigselsrett. Dermed slipper også staten å legge seg opp i ulike trossamfunns synspunkter på ekteskap og skilsmisser. Dette er en hensiktsmessig ordning som fungerer godt i andre land, skriver Mellem.

Høyre presenterer utkast til nytt stortingsprogram i neste uke.

Les flere meninger fra politisk panel