Tiltaket skal bidra til å redusere den samlede belastningen på økosystemet til havs, argumenterer Klif. Direktoratet vil skjerme gyteområder for fisk, hekke- og overvintringsområder for sjøfugl og områder for sjøpattedyr.

Det er i et høringssvar til arbeidet med ny forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak at forslaget om å opprette en 25 kilometer bred oljefri sone fra land blir fremmet, skriver Aftenposten.

Forslaget innebærer at det ikke kan settes i gang ny olje- og gassvirksomhet i dette området. Det er ikke aktivitet i det aktuelle området i dag heller, noe Klif er klar over.

– Selv om det ikke er aktivitet der nå, finnes det heller ikke noe vedtak om at det ikke kan bli det i fremtiden, sier Klif-direktør Ellen Hambro.

Klifs forslag faller ikke i smak hos Oljeindustriens Landsforening (OLF). (©NTB)