Likevel greier de fleste barn å tilpasse seg situasjonen, og klarer seg relativt godt. Det kommer fram av en studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Forskere fra Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom mors og fars alkoholmisbruk og barnas psykiske vansker. Vel 4.000 ungdommer i alderen 13 til 19 år svarte på et spørreskjema om angst og depresjon, selvfølelse, skolefungering, sosialt nettverk og personlighet.

LES OGSÅ: Dropper maten for å drikke mer alkohol

Foreldre til tenåringene svarte samtidig på et spørreskjema om drikkevaner og alkoholrelaterte problemer samt angst og depresjon.

Resultatene viser at barn av alkoholmisbrukende mødre har en høyere score på psykiske plager sammenlignet med barn av ikke-misbrukende mødre, mens fars alkoholmisbruk ga lite utslag. Forklaringene på det kan være flere.

– Blant annet kan man tenke seg at mor i familien innehar en større del av omsorgsgiverrollen enn far, og dersom mor ikke er i stand til å utfylle denne rollen, kan det medføre en større svikt i omsorgsgrunnlaget til barnet, forteller Kamilla Rognmo som er førsteforfatteren bak artikkelen som er publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

LES OGSÅ: To iranere dømt til døden for å drikke alkohol

Ifølge Rognmo kan det også være mer stigmatiserende å ha en mor som drikker enn en far som drikker. (©NTB)