Elleve år etter at de første norske soldatene rykket inn i Afghanistan, er hoveddelen av de norske styrkene på vei hjem. Kun stabsoffiserer og en gruppe spesialsoldater blir værende igjen for å fullføre sine oppdrag i landet.

I løpet av elleve år med nærvær i det krigsherjede landet, har det norske forsvaret stilt med soldater, jagerfly, transportfly, helikopter, brannmenn, mineryddere, spesialstyrker og feltsykehus.

De siste årene har Norge til en hver tid hatt rundt 550 soldater og offiserer stasjonert i forskjellige leirer i Afghanistan. Gjennom elleve år med operasjoner har norske styrker vært involvert i det som betegnes som de hardeste kampene siden andre verdenskrig.

Ni norske soldater har mistet livet i løpet av elleve års tilstedeværelse i Afghanistan. Rundt 140 norske soldater har blitt mer eller mindre alvorlig skadd under oppdrag.

Krigen har også kostet norske skattebetalere dyrt. Siden 2002 har Norge brukt minst 13 milliarder kroner på militære og sivile bidrag i Afghanistan.

LES OGSÅ: Disse mistet livet på oppdrag i Afghanistan

Elleve år i Afghanistan

Den amerikanskledede operasjonen som norske styrker i begynnelsen var en del av, var en direkte følge av terrorangrepene 11. september samme år. Allerede dagen etter angrepene vedtok Nato at terrorangrepene hadde utløst artikkel 5 i Atlanterhavspakten; Et angrep på et medlemsland er som et angrep på alle medlemsland.

Allerede i slutten av 2001 sendte den norske regjeringen spesialsoldater, mineryddere og såkalt EOD-personell for å bistå amerikanerne i Operation Enduring Freedom.

Minerydderne og EOD-personellet jobbet med å rydde miner på flyplassene i hovedstaden Kabul og Kandahar.

LES OGSÅ: Disse spesialsoldatene skulle utslette Al-Qaida

Norge sendte jagerfly

Året etter bidro det norske forsvaret med en transportkontroll-enhet på flyplassen i Kabul samt et C-130 Hercules transportfly. Senere det samme året ble seks norske F-16 kampfly satt inn i Operation Enduring Freedom. Flyene opererte fra en base i nabolandet Kirgisistan. Oppdraget varte i et halvt år.

To år etter at de første gang var i Afghanistan, dro norske spesialsoldater på nytt til oppdrag for Operation Enduring Freedom. Oppdraget varte i et halvt år. I tillegg til spesialsoldatene var det også et norsk CIVIC-team (sivilt militært samarbeid) fra februar 2003 til februar 2004.

Norges hemmelige krigere letter på sløret: – Vi hadde en mulighet til å få afghanerne til å velge vår side

I november 2003 ankom et norsk kompani fra Telemark Bataljon til Kabul. Styrkebidraget fikk navnet Telemark Task Force og var underlagt det internasjonale styrkebidraget til Afghanistan (ISAF). Oppdraget til kompaniet var å ivareta sikkerheten i to politidistrikter i hovedstaden. Bidraget i Kabul ble avsluttet i 2006.

LES OGSÅ: Se de norske soldatenes egne bilder fra krigen i Afghanistan

Spesialstyrkene reiser tilbake

I 2004 ble 25 norske soldater og offiserer sendt til PRT Maimana som var under britisk ledelse. September det påfølgende året overtok Norge lederansvaret og antallet norske soldater ble doblet.

I 2005 hadde det norske forsvaret også ansvaret for brannvernet ved flyplassen i Kabul. Samtidig ble norske spesialstyrker for tredje gang sendt til oppdrag i Operation Enduring Freedom.

I 2006 økte Norge styrkebidraget i PRT Maimana til hundre soldater. Samtidig ble hovedkvarteret flyttet ut fra byen for å bedre sikkerheten.

Samme år ble norske kampfly på nytt sendt til Afghanistan. De fire F-16 kampflyene var stasjonert på flyplassen i Kabul for en periode på tre måneder. Samtidig ble et norsk feltsykehus etablert i Mazar-e-Sharif.

Mars 2007: Norske spesialstyrker sendes nok en gang til Afghanistan. Denne gangen er styrken underlagt ISAFS spesialstyrkekommando, og ikke den amerikanske Operation Enduring Freedom som tidligere. Spesialstyrken er mentorer for en ny afghansk spesialpolitienhet (CRU).

Samtidig har det norske forsvaret ansvaret for driften av flyplassen i Kabul.

LES OGSÅ: Slik kriger norske soldater i Afghanistan

Doblet antall soldater

Mars 2008: Spesialstyrkene er igjen tilbake i landet. Også denne gangen er det for å lære opp det afghanske spesialpolitiet. Samme år ble det norske bidraget i PRT Maimana doblet til 280 soldater. Tre norske Bell 412-helikoptre ble satt inn for å kunne evakuere skadede soldater.

I januar 2009 ble 50 nordmenn satt til å lære opp en afghansk infanteribataljon.

I utgangen av 2010 var rundt 500 norske soldater på oppdrag i Afghanistan.

I 2012 fortsatte norske spesialsoldater sin mentorering av det afghanske spesialpolitiet i Kabul.

September 2012: Den norske leiren i Maimana avvikles.

Selv om den norske leiren nå avvikles i Afghanistan, vil stabsoffiserer og de norske spesialstyrkene fortsette sine oppdrag. I tillegg er det planlagt at et norsk C130-J Hercules transportfly skal støtte ISAF-styrkene.

(Kilder: TV 2 / Forsvaret )