TUNGT: Bare siden år 2000 har 6500 nordmenn tatt sitt eget liv. For befolkningen som helhet, ligger Norge midt på treet i selvmordsstatistikken i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Men i gruppen unge menn ligger vi fortsatt høyt. (Foto: Scanpix)
TUNGT: Bare siden år 2000 har 6500 nordmenn tatt sitt eget liv. For befolkningen som helhet, ligger Norge midt på treet i selvmordsstatistikken i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Men i gruppen unge menn ligger vi fortsatt høyt. (Foto: Scanpix)

Unge norske menn topper selvmordsstatistikken

Nesten fem ganger så mange unge menn tar sitt eget liv i løpet av et år, sammenlignet med unge kvinner.

Hvert år dør flere i selvmord enn i krig og drap til sammen.

Verdens helseorganisasjon anslår at ett menneske dør i selvmord hvert 40. sekund. Mandag er verdensdagen for forebygging av selvmord.

6500 selvmord

Bare i Norge har mer enn 6500 personer tatt sitt eget liv siden 2000. I løpet av 2010, som er det siste året Statistisk sentralbyrå har oversikt over, mistet 548 livet i selvmord.

Les også: Bianca måtte forklare barna at pappa valgte å dø

Statistikken viser også at flere menn enn kvinner begår selvmord, og spesielt unge menn topper statistikken.

I løpet av 2010 tok 59 unge norske menn i alderen 15-24 år sitt eget liv, mot 13 unge kvinner.

– For befolkningen som helhet, ligger vi midt på treet i selvmordsstatistikken i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Men i gruppen unge menn ligger vi fortsatt høyt, sier professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Forventningspress

Det er ikke mulig å gi noe entydig svar på hvorfor unge menn topper statistikken.

– Det er mange grunner til den enkeltes historie, naturligvis. Det handler om psykiske problemer, kriser og vanskelige livssituasjoner, sier Mehlum til TV 2.

Han trekker også fram at noen ganger er avstanden mellom forventningene den unge har til seg selv og realitetene så store at de virker uoverkommelige.

– Stiller samfunnet for store krav?

– Ja, det kan være. Men det handler nok ofte også om egne forventninger.

Mehlum2

Forskerkollega Erlend Mork ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging mener også det er vanskelig å komme med entydige svar på hvorfor unge menn ligger så høyt på statistikken.

– Fra andre situasjoner vet vi at menn sjeldnere søker hjelp, dette vil nok også gjelde unge menn, sier Mork og legger til:

– Historisk sett vet vi også at menn oftere tyr til mer alvorlige metoder når de sliter med selvmordstanker.

Mork påpeker også at mange psykiske vansker oppstår i ung voksen alder, og mange unge havner i sårbare situasjoner. Det er derfor viktig at helsevesenet så tidlig som mulig kommer i posisjon for å tilby god behandling.

Samfunnsproblem

Før var selvmord noe man ikke snakket om, men det har endret seg noe. Les de vanligste mytene om selvmord.

– Heldigvis har tabuene blitt mye mindre. Det gjør det lettere for de som har det vanskelig å søke hjelp, men også å få til et sterke engasjement for forebygging, sier Mehlum.

Les også: Britiske selvmordstall stiger når økonomien stuper

Han legger vekt på at det er viktig å få behandling dersom man er i faresonen.

– Det er dessverre flere som tror at helsevesenet ikke stiller opp, men det gjør vi, sier Mehlum.

Anbefalingen er å heller spørre en gang for mye, enn en gang for lite om utsatte personer trenger hjelp. Her kan du lese mer om faresignalene.