Kommunikasjon er et stort problem i helsevesenet. Det mener pasientombudet i Akershus.

TV 2 fortalte søndag at landets legevakter gjør dobbelt så mange feil som fastlegene.

Åtte år gamle Jakob døde fordi legevakten ikke tok ham på alvor. Åtteåringen døde etter at legevakten hadde avvist ham to ganger.

– Han lå bak meg på en benk på venterommet, så kommer legen ut med hendene i lomma og sier: han er helt fin, han trenger bare hvile, fortalte Jakobs mamma Hege Høgseth på TV 2

BAKGRUNN: Jakob (8) døde etter å ha blitt avvist to ganger på legevakten

– Hører ikke på pårørende

Og saken om Jakob er ikke enestående. Dårlig kommunikasjon er et stort problem i helsevesenet, sier Pasientombudet i Akershus:

– Noe vi dessverre hører altfor ofte er at pasienter og pårørende, som i dette tilfellet, ikke føler de får komme til orde med det de har på hjertet i forhold til sine nærmeste eller seg selv som pasient, og at legene ikke hører på hva de har å si, sier Pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne til TV 2.

Terskelen for å behandle barn skal være lav, sier Thorne.

Kjenner du til lignende hendelser? Kontakt vår journalist her.

Dobbelt så mye ved legevakt

Forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har gått igjennom alvorlige feil i tilsynssaker over en femårsperiode.

De fant at alvorlige reaksjoner fra Statens helsetilsyn fordeler seg med 17 reaksjoner på legevakt, mens bare åtte ved ordinære konsultasjoner.

Altså dobbelt så hyppig alvorlig reaksjon/feil knyttet til legevakt.

– De største og de hyppigste feilene begås under legevakt, sa forsker Svein Zander Bratland til TV 2 på søndag.