Nye tall dokumenterer at det er dobbelt så mange alvorlige feil på legevakt som ved andre legebesøk. I fjor sommer lekte Jakob Elias Høgseth med familien sin hjemme på Skedsmokorset. Foreldrene forteller om en aktiv og nysgjerrig gutt.

– Han var en glad gutt, høyt og lavt hele tiden, sier mor Hege Høgseth.

– Han var en veldig nysgjerrig gutt. Spurte om alt mulig rart og ville ha svar på hvordan ting fungerte, sier far Svein Olsen.

AKTIV OG GLAD GUTT: Jakobs mamma minnes sønnen sin som en glad gutt som var nyssgjerrig på alt. (Foto: Tom Rune Orset/TV 2)

Blir syk

I september i fjor rett før åtteårsdagen blir Jakob syk. Han er veldig slapp og hoster. Moren tar ham med til den lokale legevakten. Han får antibiotika, men tre dager senere blir han akutt dårlig.

Får ikke hjelp

Moren drar tilbake til legevakten slik hun fikk beskjed om. Men legen gjør ingenting.

– På tirsdagen ble han akutt verre. Jeg dro på legevakten igjen og forklarte historien. At jeg at hadde vært der før men at jeg aldri hadde sett ham så tett, sier Høgseth.

– Men legen sa bare fortsett på antibiotika og kom tilbake hvis han blir verre.

Etter noen dager er Jakob fremdeles ikke bedre, han klarer ikke å ta til seg næring og puster dårlig.

På søndagen må mamma Hege bære åtteåringen ut i bilen og haster igjen av gårde til legevakten.

FORTSATT INNE I VARMEN: Overlege ved nedre Romerike legevakt har fortsatt tillit til legene som undersøkte gutten. (Foto: Tom Rune Orset/TV 2)

– Jeg forteller at han aldri har vært så syk før og viser legen at han drar inn musklene når han puster. Jeg vet jo at det er alvorlig med små barn, sier moren.

Avvist for andre gang

Men for andre gang får ikke Jakob noe hjelp av legen på legevakten.

– Han lå bak meg på en benk på venterommet, så kommer legen ut med hendene i lomma og sier: han er helt fin, han trenger bare hvile.

– Da skjønte jeg at hun ikke hadde tenkt å ta oss inn på kontoret engang, sier moren.

– Jeg prøvde å få henne til å se på ham, men fikk bare beskjed om ta kontakt med fastlegen hvis det var noe mer jeg lurte på, sier hun.

– Alvorlig syk

Moren drar til fastlegen, som sender Jakob umiddelbart til sykehus. Fastlegen sier hun aldri før har sett en så syk unge. Legene på sykehuset finner at Jakob har en stor svulst i brystet.

– Der sender de ham rett på operasjonsbordet for å tappe ut væske så han skulle få puste bedre, men han dør på operasjonsbordet en time etter at vi kom inn, forteller moren.

Legevakten hadde avvist en gutt som var alvorlig syk – og det to ganger.

– Så han blir sendt hjem fra legevakten med beskjed om at han er helt fin og så dør han tre dager senere, sier Hege Høgseth.

– Brutalt avvist

Foreldrene til Jakob sitter igjen i stor sorg. Og med skuffelse over at systemet sviktet den lille gutten deres.

– Det er et barn som har blitt røvet fra oss, sier far Svein Olsen.

MÅ VÆRE PÅ VAKT: Anne Myhr er fagsjef ved Statens helsetilsyn sier de aktuelle legene har fått advarsler, og at de må være på vakt i fremtiden.. (Foto: Tom Rune Orset/TV 2)

– Vi fikk ekstremt dårlig oppfølging fra legevakten. De har ikke tatt alvoret innover seg i det hele tatt, men avvist oss på en brutal måte, sier Olsen til TV 2.

Statens helsetilsyn har gitt de to legene som avviste Jakob Høgseth på legevakten en advarsel.

– Det er to leger som har fått advarsel, sier Anne Myhr, fagsjef ved Statens helsetilsyn.

– Har de to noe som helst å gjøre i legeyrket etter dette?

– Ja, altså den reaksjonen vi har valgt betyr ikke at de skal ut av yrket sitt. Det betyr at de må legge seg på minne det som står der og det betyr og at de må passe seg i framtida, sier Myhr.

Tilsynet trekker fram at når det gjelder barn så skal det være lav terskel for å henvise de videre til sykehus. Legene får krass kritikk for å ikke ha henvist Jakob til sykehus da familien kom tilbake og guttens allmenntilstand var blitt dårligere. I sin konklusjon skriver tilsynet:

– Det er uforsvarlig praksis å ikke henvise til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse.

– At pasienten ikke blir bedre og drar inn musklene når han puster indikerer en alvorlig luftveislidelse som burde vært henvist til videre undersøkelser umiddelbart, skriver tilsynet.

Til en av legene kommer det tydelig fram at handlemåten var uforsvarlig:

– Dine unnlatelser er helt klart egnet til å medføre en fare for sikkerheten i helsetjenesten og egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, skriver tilsynet.

Tar det innover seg

Overlege ved Nedre Romerike legevakt erkjenner at det ene og alene er legevakta som har sviktet. Likevel har hun fortsatt tillit til de to legene.

– De tar saken innover seg, og de lærer av sine feil, sier Kiana Kasiri Overlege, Nedre Romerike legevakt

– Har de to aktuelle legene noe som helst å gjøre i legeyrket etter dette?

– Absolutt. Dette er noe som faktisk helsetilsynet også tatt i betraktning og vurdert når de har behandlet denne saken, sier Kasiri.

– Ikke unik

Statens helsetilsyn bekrefter at det Jakob og familien opplevde ikke er unikt i Norge.

– Det er ikke unikt i den forstand at vi ser en del kjennetegn i denne type saker. For eksempel at pårørende og legen ikke opplever allmennsituasjonen på samme måte. Og at det da blir litt påstand mot påstand om hvordan pasienten var på det tidspunktet han besøkte legevakta. Anne Myhr, Fagsjef, Statens helsetilsyn.

DOBBELT SÅ MANGE: Svin Zander Bratland, forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, sier de hyppigste feilene forekommer ved legevakter. (Foto: Tom Rune Orset/TV 2)

Dobbelt så mange feil

Forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har gått igjennom alvorlige feil i tilsynssaker over en femårsperiode. De fant at alvorlige reaksjoner fra Statens helsetilsyn fordeler seg med 17 reaksjoner på legevakt, mens bare 8 ved ordinære konsultasjoner. Altså dobbelt så hyppig alvorlig reaksjon/feil knyttet til legevakt. Forsker Svein Zander Bratland sier det slik:

– De største og de hyppigste feilene begås under legevakt, sier Svein Zander Bratland.

Han mener mye av årsaken er kommunikasjonsproblemer.

– En mulig forklaring er at ved at opplysninger går gjennom flere ledd noe som lett kan føre til feil, sier Bratland.

– Det vi fant i en større gjennomgang av flere typer saker er at selv om legen gjør en god jobb, spør de rette spørsmålene og gjør undersøkelser så er det enkelte leger som ikke innser alvoret. Det handler om legekunst som ikke er lett å lære, men man kan lære seg å ikke gå i bekreftelsesfellen som handler om at har man hatt noe før så kan det ikke være det igjen, sier Bratland til TV 2.

Tillit til legevakten

De aktuelle legene som fikk advarsel har fortsatt sitt virke ved legevakta.

– Kan vi ha full tillit til legevaktene?

– Jeg tenker som så at det skal vi ha. Men man skal ikke være naiv og hvis du selv har en unge som du tenker at ikke er frisk, og du ikke syns du får den hjelpen du skal ha, så skal du bare prøve på nytt igjen. Og dessverre må du gjøre det innimellom, sier Anne Myhr, fagsjef, Statens helsetilsyn.