En måling TNS Gallup har laget for TV 2 viser at det er fire ganger flere som har fått svekket som styrket tillit til statsministeren, etter den knusende kritikken i rapporten.

Ikke bekymret

Hele 32,3 prosent av de spurte svarer at de har fått svekket tillit til Stoltenberg, mens bare 8,4 prosent har fått styrket tillit. 56,8 prosent svarer at tilliten til statsministeren ikke er endret, mens bare 2,5 prosent ikke har en mening om spørsmålet

LES OGSÅ: Folket tror Erna vinner statsministerkampen

– Jeg ser ikke på meningsmålinger som det viktigste nå. Det viktigste nå er at vi styrker beredskapen i landet vårt. At to av tre mener at jeg har uendret eller økt tillit, og at en av tre i en meningsmåling mener jeg har svekket tillit forandrer ikke på hva som er min viktigste oppgave, nemlig å styrke beredskapen, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Rystende bilde

22. juli-kommisjonens rapport – som ble presentert av jurist Alexandra Bech Gjørv 13. august i år – tegnet et rystende bilde av norsk beredskap generelt, og håndteringen av terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet spesielt.

Rapporten inneholder knusende kritikk blant annet av lederevner og holdninger i politisk ledelse, embetsverk og en rekke statlige etater.

Kritikken rammet i høyeste grad også statsminister Jens Stoltenberg selv, noe han selv også har gitt uttrykk for gjennom flere ganger å presisere at han «har det øverste ansvaret».

SE VIDEO: Her er 22. juli-kommisjonens seks hovedfunn

Tillitsknekk i Oslo

Det er særlig i Oslo og Akershus folk har fått langt mindre tillit til Stoltenberg. Menn er langt mer kritiske enn kvinner, og folk med høyere utdanning er mest kritiske. Også blant velgerne som har forlatt Arbeiderpartiet er det svært mange som har fått svekket tillit til Stoltenberg.

Men statsministeren bedyrer at han ikke er bekymret over funnene i meningsmålingen.

– Det som bekymrer meg er at beredskapen i Norge ikke har vært god nok. Dette er langt mer alvorlig enn meningsmålinger som denne. En måling som viser at to av tre mener jeg har uendret eller økt tillit, og at en av tre mener jeg har svekket tillit forandrer ikke verken på alvoret i 22. juli-kommisjonens rapport eller mine viktigste oppgaver, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Blant velgerne som fortsatt sier de vil stemme Arbeiderpartiet, er ikke tilliten til Stoltenberg svekket, mens det er langt flere som har svekket enn styrket tillit til ham blant alle andre partiers velgere.

Målingen er laget av TNS Gallup for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 963 stemmeberettigede personer i tidsrommet 27.–31. august.

SE LENGRE VIDEOINTERVJUER OM MÅLINGEN: