Det blir anlagt ny badestrand i den såkalte Grisebukta. (Foto: Fantastic Norway)
Det blir anlagt ny badestrand i den såkalte Grisebukta. (Foto: Fantastic Norway)

SE BILDENE: Aldri mer sommerleir på Utøya 22. juli

... men nekter å høre på etterlatte som mener AUF bør droppe å gjenreise Utøya. Planlegger å bruke 60 millioner kroner.

– Vi kommer aldri mer i overskuelig fremtid til å arrangere sommerleir på årsdagen for 22. juli, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

Klokken 10 fredag la AUF-leder Eskil Pedersen og styreleder Martin Henriksen i Utøya AS frem konseptet sitt for «nye Utøya». Arkitektene var også være til stede på presentasjonen.

Se opptaket av pressekonferansen øverst i artikkelvinduet!

Etter forrige sommers massakre, ble det raskt klart at det ville kreve mye arbeid å sette anleggene på øya i stand igjen for nye sommerleire for det politiske ungdomspartiet. 69 mennesker ble brutalt drept på øya.

– Dagen etter angrepet formulerte vi visjonen om å dra tilbake. Slik signaliserer vi at vi ikke vil la oss true til taushet, sier Pedersen.

Se bildene av nye Utøya:

Slik blir Utøya sett fra Utvika. Legg merke til klokketårnet midt på øya. (Foto: Fantastic Norway)

Teltplassen skal rustet opp. (Foto: Fantastic Norway/AUF)

Det blir bygget ny scene der dagens scene står i Bakken på Utøya. (Foto: FANTASTIC NORWAY)

Det såkalte «Torget» blir det nye samlingspunktet midt på øya. Arkitektene vil skape en landsbyfølelse, med klokketårn, boder og basarer. (Foto: FANTASTIC NORWAY)

Bruker 60 mill.

Neste uke blir reguleringsplanforslaget lagt frem til offentlig ettersyn. Totalt dreier det seg om tiltak for 60 millioner kroner, som skal stå klart i 2015.

Det blir anlagt ny badestrand i den såkalte Grisebukta. (Foto: Fantastic Norway)

– Dette arbeidet har pågått i over et år. Gjennom grundige prosesser sammen med arkitekter har vi kommet frem til det vi presenterer nå, sier Pedersen.

Planene omfatter:

  • Det bygges et eget minnested sør på øya. Dette er ikke planlagt i detalj ennå. Det blir derfor satt ned en komité med representanter også for de etterlatte, opplyste Pedersen på pressekonferansen.
  • Det skal bygges et nytt hovedbygg («Torget») midt på øya, med konferanseområde, møterom, spisesal, kjøkkenfasiliteter, svalganger, basarområde og et klokketårn.
  • Det bygges nye brygger.
  • Flere nye aktivitetsområder, blant annet en ny badestrand i den såkalte Grisebukta.
  • Flere innendørs soveplasser.
  • Noe av bygningsmassen blir bevart, men vil bli oppgradert.
  • Det skal bygges ny utescene.


– Målet er ikke å gjøre dette raskest mulig, men riktigst mulig, sier Henriksen.

I kjølvannet av angrepet strømmet det på med penger til dette arbeidet, og AUFs Utøya-fond har fått inn rundt 40 millioner kroner. En stor andel av disse bidragene kommer fra enkeltpersoner og ungdom.

AMBISIØS: Eskil Pedersen under pressekonferanse (Foto: SCANPIX)

– Sporene etter 22. juli er få på Utøya, men mange i folks hjerter. Derfor handler dette om å gjøre opplevelsen av å besøke Utøya trygg, sier Henriksen.

Det er allerede klart at det såkalte Kafébygget midt på øya skal rives. Inne i dette ble flere personer drept.

– Vi vet at det er berørte og etterlatte som er imot at vi skal ta Utøya i bruk igjen. Vi har prøvd å ta hensyn og at de avveiningene vi har tatt vil skape større forståelse for valgene vi har tatt, sier han.

– Ingen vil noen gang kunne gå i land på Utøya og glemme det som har skjedd. Det skal ikke viskes vekk fra historien. Det er foreldre og søsken som ser på Utøya som et sted å komme og minnes sine kjære. Det er umulig ikke å bli berørt av dette i denne planleggingen. Likevel har vi en ambisjon om et nytt Utøya.