ULER VIDERE: Sigbjørn Johnsen (Ap) i en av det svenske tollvesenets utrykningsbiler. Nå får norske kolleger 30 slike biler. (Foto: Olav T. Hustad Wold, TV 2)
ULER VIDERE: Sigbjørn Johnsen (Ap) i en av det svenske tollvesenets utrykningsbiler. Nå får norske kolleger 30 slike biler. (Foto: Olav T. Hustad Wold, TV 2)

Nå får tollerne bryte fartsgrense i jakten på smuglere

Får utrykningskjøretøy og fritt leide av Regjeringen i kampen mot smugling på svenskegrensa.

I 15 år har norske tollere kjempet for å slippe å la smuglere kjøre fra dem ved grensa. For tollvesenets biler har ikke blålys og kan ikke bryte fartsgrensen eller andre trafikkregler. Organiserte smuglere har vært klar over dette, og har derfor gitt gass på norsk side grensen og lett kjørt fra tollerne. Skar gjennom Så sent som i mai i fjor sa Justiskomiteen på Stortinget