Risikoen for at innsatte faller tilbake i kriminelle miljø dersom de ikke har arbeid og bosted etter soning, er høy, og Justisdepartementet ønsker derfor å mer enn doble antall årsverk fra Nav i norske fengsler, skriver Bergens Tidende.

Les også: Mindre krim i Litauen, for kjeltringene kommer hit

– Må bygge relasjoner

– Mange innsatte har ikke fullført videregående opplæring eller hatt langvarige jobber. De må bygge relasjoner ut i samfunnet mens de er i fengsel, dersom de skal lykkes når de kommer ut, sier Nav-konsulent Ståle Folkedal i Bergen fengsel.

50 årsverk

På landsbasis er Nav inne i noen fengsler med rundt 21 årsverk. Men det meste er prosjektstillinger og andre midlertidige stillinger. En kartlegging gjort av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning i vår viser at fengslene har behov for rundt 50 faste årsverk fra Nav, forankret i kommunen der fengselet ligger. Departementet vil ha Nav inn i alle fengsler i landet.

Les også: Flere menn til krisesentrene

– Vi må sikre at folk har et verdig sted å bo, får seg jobb eller går på skole, samt får de ytelser og den psykiatriske hjelpen de har behov for når de kommer ut av fengselet, sier avdelingsdirektør Andreas Skulberg i utviklingsseksjonen i Justisdepartementet. (©NTB).